Volonterski Centar Sisak

Odlučili ste volontirati, ali ne znate kako se prijaviti i koje korake poduzeti? Na pravom ste mjestu. Samo vas nekoliko koraka dijeli od volontiranja u institucijama i udrugama kojima je potrebna volonterska podrška.

  1. Kontaktiraš Volonterski centar Sisak i dogovoriš vrijeme za susret.
  2. Ispuniš upitnik za volontere i upoznaš se s pravima i obvezama volontera.
  3. Dobiješ volontersku knjižicu u koju se upisuje svaka aktivnost na kojoj volontiraš.
  4. Dobiješ potrebne informacije o tome gdje je trenutno moguće volontirati.
  5. Upoznaš se s opisom aktivnosti koje kao volonter možeš obavljati.
  6. Spajamo te sa željenim organizatorom volontiranja.
  7. Pratimo tvoj daljni angažman i pružamo ti potrebnu podršku.

Spomenuti upitnik za volontere možete preuzeti ovdje ili na poveznici ispod, pa ga popunjenog sami donijeti u Volonterski centar Sisak ili poslati putem e-pošte: vcs@Lda-sisak.hr  U njemu ćete ostaviti svoje podatke, kao i vrstu volontiranja koja vas zanima, poput volontiranja s djecom, starijima, siromašnima.

Upitnik za volontere

Format: doc Veličina: 180,50 KB

Preuzmi

Korisni dokumenti za volontere i organizatore volontiranja

Zakon o volonterstvu

Zakon o volonterstvu je normativni akt države koji pojašnjava osnovne pojmove vezane za volontiranje, temeljna načela volontiranja, vrijednosti volontiranja, uvjete volontiranja, prava i obveze volontera te organizatora volontiranja, uvjete sklapanja ugovora o volontiranju, donošenje Etičkog kodeksa volontera, izdavanje potvrde o volontiranju, izdavanje potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, državnu nagradu za volontiranje te nadzor nad izvršenjem Zakona. Na snagu je stupio u lipnju 2007. godine, a izmijenjen je i dopunjen 2013. te 2021. godine (NN 58/07, 22/13, 84/21).

Preuzmi

Etički kodeks volontera

Etički kodeks volontera predstavlja skup pravila i standarda ponašanja volontera, organizatora i korisnika te zajednički sustav vrijednosti koji organizatori volontiranja i volonteri prihvaćaju u svom području djelovanja. Usvojio ga je Nacionalni odbor za razvoj volonterstva u svibnju 2008. godine.

Preuzmi: hrvatski jezik 

Preuzmi: engleski jezik

Program za razvoj volonterstva Grada Siska 2023. – 2027.

Program za razvoj volonterstva Grada Siska je strateški dokument za razvoj volonterstva na području Sisak za razdoblje od 2023. do 2027. godine. Preveden je na engleski, arapski, farsi i ukrajinski jezik.

Preuzmi: hrvatski jezik

Preuzmi: engleski jezik

Preuzmi: arapski jezik

Preuzmi: farsi

Preuzmi: ukrajinski jezik

Upitnik za volontere

Upitnik koji popunjavaju osobe zainteresirane za volontiranje, a služi za registraciju u bazu volontera Volonterskog centra Sisak te kako bismo znali što uspješnije pronaći volonterski angažman koji odgovara interesima svakog pojedinog volontera/ke.

Preuzmi

Upitnik za organizatore volontiranja

Popunjavaju ga organizatori volontiranja prilikom prvog kontaktiranja Volonterskog centra Sisak.

Preuzmi

Zahtjev za volonterske usluge

Organizatori volontiranja koji imaju potrebu za volonterima, šalju popunjeni Zahtjev Volonterskom centru Sisak.

Preuzmi

Ugovor o volontiranju 

Ugovor o volontiranju sklapaju volonter i organizator volontiranja kako bi regulirali međusobna prava i obveze te druge bitne činjenice svojeg odnosa. Sklapa se na početku volonterskog angažmana, a moguće ga je sklopiti u usmenom i pisanom obliku. Obveza sklapanja ugovora u pisanom obliku regulirana je člankom 26., a bitni sastojci ugovora člankom 27. Zakona o volonterstvu.

Preuzmi predložak

Obrazac evidencije volonterskih sati 

Obrazac služi za evidentiranje angažmana volontera/ke po danima te omogućuje praćenje broja volonterskih sati i aktivnosti koje je volonter/ka obavljao/la u organizaciji.

Preuzmi predložak

Potvrda o volontiranju  / Volonterska knjižica

Po završetku volonterskog angažmana obveza organizatora volontiranja je izdati volonteru/ki potvrdu o volontiranju. Ona služi kao dokaz o volonterskom angažmanu te kao spomenar na volonterske aktivnosti koje je volonter/ka obavljao/la za dobrobit zajednice. Podatke koje potvrda treba sadržavati regulirani su člankom 34. Zakona o volonterstvu.
Umjesto izdavanja zasebne potvrde o volontiranju, organizator volontiranja može volonterski angažman volontera ili volonterke upisati i u njegovu/njezinu volontersku knjižicu. Volonterska knjižica omogućuje dokumentiranje većeg broja volonterskih iskustava ostvarenih kod različitih organizatora volontiranja.
Volonterske knjižice moguće je dobiti u svakom regionalnom i lokalnom volonterskom centru, pa tako i u Volonterskom centru Sisak.

Preuzmi predložak 

Opis volonterske pozicije

Volonterska pozicija treba biti što detaljnije opisana kako bi volonter i organizator volontiranja što jasnije bili svjesni svojih međusobnih obveza i prava te očekivanog rezultata volonterskih aktivnosti.

Preuzmi predložak

Obrazac roditeljskog pristanka

Zakon o volonterstvu štiti maloljetne volontere, odnosno volontere s navršenih 15 godina i starije maloljetne osobe. Maloljetne osobe mogu sklopiti ugovor o volontiranju i volontirati samo uz pisanu suglasnost zakonske zastupnice ili zastupnika.

Preuzmi predložak

Izjava o nepostojanju okolnosti iz čl.10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu

U slučaju volontiranja u kojem je volonter/ka u izravnom kontaktu s djecom, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti, obvezni sastavni dio ugovora o volontiranju je pisana izjava volontera da nije počinio kazneno djelo protiv života i tijela, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa te protiv braka, obitelji i djece.

Preuzmi

Zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja za fizičku osobu_obrazac IIIa

U slučaju dugotrajnog volontiranja u kojem je volonter/ka u izravnom kontaktu s pripadnicima ranjivih skupina: djecom, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti, organizator volontiranja dužan je pribaviti posebno uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije te druge dokaze da volonteru/ki nije izrečena neka od mjera iz članka 10. Zakona o volonterstvu (NN 58/07, 22/13, 84/21).

Preuzmi

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje 

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje je alat za sve osobe koje dugoročno volontiraju, odnosno volontiraju redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca. Njome se potvrđuje sudjelovanje volontera/ke i opisuju se njegove/njezine aktivnosti/zadatci kao i što je volonter/ka naučio/la ili razvio/la tijekom volontiranja, koristeći kao okvir ključne kompetencije cjeloživotnog učenja.
Potvrdu nije moguće izdati retrogradno, već je prilikom dogovaranja dugotrajnog volonterskog angažmana s volonterom/kom potrebno dogovoriti hoće li mu/joj se po završetku angažmana izdati potvrda i u koju svrhu.

Preuzmi: hrvatski jezik

Preuzmi: engleski jezik

Vodič za popunjavanje Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja

Na temelju članka 33. Zakona o volonterstvu (NN 58/07, 22/13 i 84/21) te Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (NN 109/21) svaki organizator volontiranja dužan je Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao tijelu nadležnom praćenje provedbe navedenog Zakona, dostaviti godišnje izvješće o volontiranju koje je organizirao u protekloj godini.

Preuzmi Pravilnik

Volonterska politika grada Siska 2015.-2020.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike