Pomoć pri provedbi manifestacije „Božić u srcu grada“

Ukoliko imaš želju ove godine biti dio sisačkog božićnog programa i ako si u mogućnosti izdvojiti ukupno dva sata svog slobodnog vremena  te ih pokloniti svojoj zajednici doprinijet ćeš i obogatiti božićno ozračje u svome gradu, a sisačkim organizatorima ovog programa pomoći u njegovoj uspješnoj provedbi!

CILJ VOLONTERSKE POZICIJE: Doprinijeti uspješnoj provedbi sisačke manifestacije „Božić u srcu grada“.

OD VOLONTERA SE OČEKUJE: Volonteri su potrebni za kratkotrajno volontiranje na manifestaciji „Božić u srcu grada“ u trajanju od 30 minuta ( od 17:50 – 18:20 h )danima: 18., 19., 20. i 21. prosinac 2019. Zadatak volontera je osigurati prolaz Djeda Božićnjaka od zgrade Radio Siska do pozornice te do Ureda Djeda Božićnjaka (Sisački Korzo). Prolaz se osigurava trakom nakon najave dolaska Djeda Božićnjaka.

KORISNIČKA SKUPINA: posjetitelji događaja i volonteri

POTREBAN BROJ VOLONTERA: 20

PROFIL VOLONTERA:

  • osobe svih dobnih skupina
  • odgovornost i ozbiljnost
  • komunikacijske vještine

PRAVA VOLONTERA: Volonteri će sudjelovati na informativnom sastanku gdje će dobiti sve upute te će biti upoznati s principima rada i očekivanim zadacima. Volonteri će dobiti potvrde o volontiranju ili će im se volonterski angažman upisati u volontersku knjižicu.

OBVEZE VOLONTERA: Uspješno i na vrijeme izvršeni zadaci.

OSOBLJE RASPOLOŽIVO VOLONTERIMA: Donna Vranić, koordinatorica volontera, kontakt: 099/4973432.

KONTAKT: Volonterski centar Sisak 044/521-227 ili na e-mail: vcs@Lda-sisak.hr

 

Vrijeme provedbe: 4 dana, 30 minuta dnevno

Organizator: Grad Sisak, Turistička zajednica grada Siska, Dom kulture Kristalna kocka vedrine

Početak: 18. prosinca 2019

Završetak: 21. prosinca 2019

Mjesto provedbe: Sisački Korzo

Rok za prijavu

16 prosinca 2019

Prijavi se