Otvorenje školskog volonterskog kluba „Most“ u Strukovnoj školi Sisak

Agencija lokalne demokracije Sisak sa zadovoljstvom vas poziva na svečano otvorenje školskog volonterskog kluba “Most” Strukovne škole Sisak koje će se održati 14. lipnja 2023. godine u Strukovnoj školi Sisak s početkom u 12:15 sati.

Program otvaranja kluba uključuje predstavljanje planiranih volonterskih aktivnosti kao i prigodni „volonterski bećarac“ kojeg su skladali učenici škole.

Osim toga, predstaviti će se i projekt Platforma za razvoj školskog volontiranja, u okviru kojeg se klub otvara, a kojemu je cilj osim umrežavanja škola sa volonterskim klubovima i ostvarenja međusobne podrške, promoviranje volontiranja među učenicima te poticanje njihove aktivne uloge u zajednici.

Školski volonterski klubovi su oblici obrazovanja i odgoja za volontiranje prilagođeni potrebama svake škole. Oni omogućuju djeci i mladima da samostalno, uz podršku nastavnika, oblikuju sadržaje od interesa kroz koje uče biti aktivni građani. Specifičnost kluba „Most“ je usklađenost volonterskog programa s problemima socijalne pravde, jednakosti i uključivanja ranjivih skupina. Kroz lokalne volonterske akcije, djeca i mladi stječu vještine, doprinose borbi protiv nejednakosti i nepravde u svojoj zajednici postajući svjesni svoje uloge u izgradnji pravednijeg i uključivijeg društva.

Nositelj projekta Platforma za razvoj školskog volontiranja je Agencija lokalne demokracije Sisak, a partneri su Strukovna škola Sisak, Kuća ljudskih prava Zagreb i Norsensus Mediaforum Norveška.

Projekt „Platforma za razvoj školskog volontiranja“ podržan je sa 87.870,00 € financijske podrške kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

————-

Za sadržaj objavljen u ovom tekstu isključiva je odgovornost ALD Sisak i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja fonda.ACF Hrvatska | ALD Sisak | Kuća ljudskih prava Zagreb | platforma škola smž | školsko volontiranje | Strukovna škola Sisak | volonterski klubovi