Volonter/ka za pomoć u učenju djeci

Vladaš li jako dobro školskim gradivom? Želiš li pomoći djeci da poboljšaju znanje i školsku godinu završe sa dobrim ocjenama? Ako si na pitanja odgovorio/la potvrdno onda je ovo prava prilika za volontersko iskustvo koje ćeš uvijek pamtiti!

Tražimo  10 volontera/ki za pomoć u savladavanju gradiva iz predmeta: Matematika, Hrvatski jezik i Engleski jezik u OŠ Budaševo, OŠ Braća Bobetko i Gimnazija Sisak

NAZIV VOLONTERSKE POZICIJE: Volonter/ka za pomoć u učenju djeci.

CILJEVI VOLONTERSKE POZICIJE:

  1. Pružiti sustavnu volontersku pomoć i podršku u učenju i savladavanju gradiva iz predmeta obuhvaćenih nastavnim planom i programom za učenike 1 osnovne i 1 srednje škole sa slabijim ocjenama koji imaju poteškoća sa savladavanjem gradiva, ovisno o potrebi pojedine škole i učenika.
  2. Pomoć u učenju hrvatskog jezika za djecu iz obitelji s odobrenom međunarodnom zaštitom što direktno doprinosi njihovoj socijalnoj integraciji u zajenici.

OPIS AKTIVNOSTI VOLONTERA:

– Priprema nastavnog gradiva i vježbi u dogovoru s predmetnim nastavnikom ili prema povratnoj informaciji učenika na satu
– Podučavanje učenika prema unaprijed dogovorenom rasporedu s koordinatorom iz Volonterskog centra Sisak te školom i učenicima. Podučavanje obuhvaća predmete: Matematika, Hrvatski jezik, Engleski jezik, ovisno o potrebi škole i učenika. Pomoć u učenju može biti organizirana individualno ili u manjim skupinama ovisno o dobi i potrebama učenika
– Vođenje evidencije volonterskih sati
– Redovito pružanje povratne informacije o napretku učenika koordinatoru programa Pomoć u učenju.

Volonter/ka će prilikom popunjavanja prijavnice istaknuti za koji predmet ili predmete želi pružati pomoć te u kojoj školi. 1 volonter može odabrati više predmeta i škola ako želi.

OBVEZE VOLONTERA U PROGRAMU POMOĆI U UČENJU:

– Sudjelovanje na pripremnoj radionici o volontiranju i didaktičkom pristupu učenju u trajanju od 3 sata. Edukacija će volontere upoznati sa specifičnostima rada s djecom, načinom rada s djecom, mogućim izazovima i kako ih savladati te ih pripremiti za volontiranje u školama. Edukaciju provodi Volonterski centar Sisak. Na sastanku će prisustvovati i predstavnici škola te će se dogovoriti točan raspored volontiranja u skladu s mogućnostima volontera te potrebama škola.
– Komunikacija s koordinatoricom Volonterskog centra Sisak oko izrade rasporeda volontiranja te radi prikupljanja povratnih informacija o programu pomoći u učenju, mogućim izazovima s kojima se susreću i preporukama za poboljšanje.

Organizator volontiranja će za volontere tražiti Potvrdu o nekažnjavanju Ministarstvo pravosuđa.

MJESTO VOLONTIRANJA:

  • OŠ BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE– Pomoć u učenju se pruža u prostoru Matične škole Budaševo (5.-8. razred- hrvatski i engleski jezik, matematika)
  • GIMNAZIJA SISAK (učenici 1. razreda- matematika)
  • OŠ BRAĆA BOBETKO- 2 dječaka iz Afganistana u dobi od 7 (predškolski program) i 9 godina (2. razred osnovne škole)- hrvatski jezik

VRIJEME VOLONTIRANJA: od 1. lipnja 2022. do 31. prosinca 2022.,

  • MŠ Budaševo (hrv.,mat., engl.) i Gimnazija Sisak (mat.)- 1 puta tjedno 2 školska sata (90 min.) u među smjeni; točan dan i raspored će se dogovoriti u skladu s mogućnostima volontera.
  • OŠ Braća Bobetko- četvrtkom od 17:00- 18:00 sati u Centru igre koji se nalazi u prostoru škole

POTREBNE KVALIFIKACIJE, ZNANJA I VJEŠTINE:

–  Punoljetnost
–  Strpljenje u radu s djecom
–  Dobro poznavanje predmeta unutar obrazovnog plana i programa za učenike od 5. do 8. razreda OŠ te 1. razreda gimnazijskog programa SŠ (prednost se daje volonterima pedagoške, učiteljske i profesorske struke)
–  Odgovornost i predanost
–  Motiviranost za rad s djecom
–  Sposobnost motiviranja djece na učenje
–  Sposobnost prenošenja znanja
–  Razvijene komunikacijske vještine

DOBROBITI ZA VOLONTERE:

– Stečeno znanje o specifičnostima i načinu rada s djecom, mogućim izazovima te njihovom
savladavanju
– Stečeno iskustvo u radu s djecom, prenošenju znanja, i motivaciji učenika
– Razvoj socijalnih vještina
– Stjecanje prvog profesionalnog iskustva
– Upis volonterskih sati u volontersku knjižicu
– Nova poznanstva
– Zadovoljstvo koje proizlazi iz pomaganja drugima

Organizator pokriva putni trošak volonterima za putovanje u Budaševo.

Kontakt osoba: koordinatorica volontera u Agenciji lokalne demokracije Sisak Barbara Marjanović, vcs@Lda-sisak.hr, 099/230-9262

Način prijave: Ljubazno Vas molimo da popunite PRIJAVNICU OVDJE te ćemo se povratno javiti nakon što istekne rok prijave 22. svibnja.

————

Volonterski program je dio aktivnosti projekata:

Volonterska mreža Volonterski centar Sisak koje financiraju Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Grad Sisak. Provodi ih  Agencija lokalne demokracije Sisak u partnerstvu s Gradom Siskom, OŠ „Budaševo-Topolovac-Gušće“ Sisak, Gimnazijom Sisak, Centrom za socijalnu skrb Sisak, Centrom za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica i Gradom Hrvatska Kostajnica.

Za sadržaj objavljen u ovom tekstu je isključivo odgovorna ALD Sisak i ne može se smatrati službenim stavom Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji socijalne politike niti Grada Siska.

 

Vrijeme provedbe: Dugoročno volontiranje (od 5/2021-10/2022)- minimalno 4 sata mjesečno

Organizator: Agencija lokalne demokracije Sisak

Početak: 01. lipnja 2022

Završetak: 31. prosinca 2022

Mjesto provedbe: Sisak

Rok za prijavu

31 svibnja 2022

Prijavi se