Savjetnik za zdravlje

Pričamo li o prevenciji ili je uistinu provodimo? Ako ste medicinske struke ili ćete to postati, podijelite svoje znanje, postanite volonter preventivnog tima Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača! Ovakav oblik volonterskog rada predstavlja dobro iskustvo svima koji žele nastaviti karijeru u nastavničkom smjeru ili se usmjeriti prema preventivnim programima. Održat ćemo jedno predavanje mjesečno u Neuropsihijatrijskoj bolnici dr. Ivan Barbot Popovača ili u suradnji s udrugama u njihovim prostorima prema kalendaru zdravlja. Vrijeme rada je prilagođeno pripremama materijala za predavanja, ali je u prosjeku oko 5 sati mjesečno. Na Vama je da odlučite na koji dio se želite bazirati, izradu materijala, predavanje ili provođenje ankete o zadovoljstvu prisutnih.

Kao nagradu, omogućit ćemo vam volontersku knjižicu, potvrdu da ste volontirali, zahvalnicu te mogućnost sudjelovanja na edukacijama. Molimo da se zainteresirani jave putem priloženog obrasca.

Vrijeme provedbe: Dugoročno volontiranje - 5 sati mjesečno, od veljače do kolovoza 2018. godine

Organizator: Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača

Početak: 19. ožujka 2018

Mjesto provedbe: Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača, prostor udruga suradnika

Rok za prijavu

19 ožujka 2018

Prijavi se

Učinak volontera/ke

  • Doprinijeti povećanju znanja populacije o važnosti prevencije i pravovremenog otkrivanja bolesti te pridržavanja zdravstvenih preporuka.
  • Usvojiti nova znanja i vještine.

Odgovornosti i dužnosti volontera/ke

– Edukacija o zdravstvenim temama predavanja.
– Izrada kalendara zdravlja (plan aktivnosti).
– Priprema predavanja i materijala.
– Održavanje predavanja.
– Anketiranje sudionika o zadovoljstvu predavanja.
– Dokumentiranje provedene aktivnosti (vrijeme, prostor, broj prisutnih).
– Vođenje volonterske evidencije.
– Sudjelovanje na sastancima volontera.

Potrebne kvalifikacije volontera/ke

Medicinska struka, rad na računalu (office paket), komunikacijske vještine, poželjna vozačka dozvola B kategorije.

Potrebna predanost (po tjednu odnosno sukladno prirodi volonterske pozicije)

Trajanje volonterskog angažmana: 6 mjeseci
Predviđen broj radnih sati (mjesečno): 5 sati
Raspored radnih sati: prema rasporedu aktivnosti

Opis edukacije koju će dobiti volonter/ka

Edukacija o zdravstvenim temama predavanja.

Korist koju volonter/ka dobiva od volontiranja

Iskustvo u pripremi i izradi predavanja.

Praćenje rada i evaluacija

Koordinator volontera je dostupan za konzultacije i pomoć pri pripremi predavanja. Rad se evaluira provođenjem anketa po završetku predavanja i cjelokupnog programa edukacija.

Koordinator volontera/ki

Alen Breček, bacc.med. techn, 044/569 276.

Način prijave

E-mailom: alen.brecek@bolnicapopovaca.hr  poslati popunjenu prijavnicu
Osobno u Neuropsihijatrijskoj bolnici dr. Ivan Barbot, Jelengradska 1, Popovača