Volonter/ka za terapijsko jahanje

Odvajanjem vašeg slobodnog vremena pridonesite poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom kroz sudjelovanje u terapijskom jahanju. Postanite dio tima, provedite vrijeme u prirodi te upoznajte naše plemenite životinje.

Organizator: Udruga KAS Sisak

Cilj volonterskog programa: Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz pomoć u provođenju terapijskog jahanja.

Mjesto: Savska bb, Sisak (prostor Udruge KAS)

Volonterski angažman: Dugoročno volontiranje tijekom cijele godine; 2h/tjedno ili više, ovisno o mogućnosti volontera

Volonteri će raditi sa:

 • djeca i mladi 5 – 30 godina s mentalnim i fizičkim poteškoćama: mentalne poteškoće (ADHD, poremećaj pažnje, hiperaktivnost, autizam, mentalna retardacija) i fizičke poteškoće (razni oblici cerebralne paralize, iskrivljenje kralježnice i slično)

Profil volontera:

 • Iskustvo u radu s ljudima
 • Poželjno medicinske struke (fizioterapeuti) ili socijalne djelatnosti (psihologija, socijalni rad i slično)
 • Socijalizacijske vještine u kontaktu s kategorijom korisnika (osobe s poteškoćama)
 • Odgovornost i ozbiljnost
 • Tolerancija i prihvaćanje osoba s invaliditetom
 • Osobe bez straha od konja

Obveze volontera:

 • Pomoć u pripremi konja za provedbu terapije (priprema opreme i uvjeta za jahanje)
 • Pomoć korisnicima pri izvođenju vježbi tijekom terapijskog jahanja i nadgledanje položaja tijela
 • Animacija korisnika – razgovor, poticanje na vježbanje
 • Pomoć korisnicima pri pojahivanju i sjahivanju s konja
 • Pomoć pri raspremanju konja i opreme
 • Pomoć zaposlenima pri hranjenju konja i čišćenju boksova i ispusta
 • Pomoć zaposlenicima pri održavanju okoliša i prostorija
 • Ostale aktivnosti vezane uz provođenje terapija u skladu s mogućnostima i sposobnostima volontera
 • Poštivanje pravila ponašanja jahališta
 • Pravovremeno javljanje o mogućem izostanku

Edukacija i priprema:

Na pripremnoj edukaciji volonteri će biti upoznati s volonterskom pozicijom, korisnicima koje će posjećivati i općenito načinu komunikacije s kategorijom osoba te pravilima ponašanja s konjima i općenito na jahalištu.

Kontakt osoba: Anita Trstenjak, 098/430-523

Način prijave: Javiti se udruzi na gore navedeni kontakt ili klikom na polje “Prijavi se” ispod ovog teksta.

Vrijeme provedbe: Dugoročno volontiranje- minimalno 4 sata mjesečno

Organizator: Udruga KAS Sisak

Početak: 21. srpnja 2023

Završetak: 31. prosinca 2024

Mjesto provedbe: Sisak, prostor Udruge KAS

Rok za prijavu

30 lipnja 2024

Prijavi se