Pripreme za otvaranje volonterskog kluba Strukovne škole Sisak

Biti dio neke volonterske aktivnosti može biti vrlo uzbudljivo. Biti dio tima koji stremi ka nekom cilju i društvenoj promjeni u osobama budi osjećaj vrijednosti i korisnosti, osjećaj zajedništva. Ipak, iza svake volonterske akcije postoji tim ljudi koji u svom opisu posla imaju nešto više odgovornosti od samog obavljanja zadataka. U Strukovnoj školi Sisak to je tim sastavljen od 4 nastavnice i 4 učenice i učenika koji su izrazili želju i spremnost da preuzmu odgovornost uspostavljanja školskog volonterskog kluba.

Kako bi im omogućili najbolju moguću pripremu za ono što ih čeka, predstavnice  Agencije lokalne demokracije Sisak, Paula Raužan i Monika Selimović,  21., 23. i 24. veljače 2023., provele su  Edukaciju o osmišljavanju i provođenju programa školskog volontiranja.

Edukacija je temelj za osnivanje školskog volonterskog kluba, a imala za cilj upoznati sudionike s važnim pojmovima  vezanima za volontiranje i metodologijom upravljanja volonterima. Kroz teorijske i praktične zadatke sudionici su imali priliku naučiti koje su sve aktivnosti koje prethode uspostavi školskog volonterskog kluba i osmišljavanju održivih volonterskih aktivnosti.

Ono što je jedinstveno u budućem radu volonterskog kluba Strukovne škole Sisak jest da će se volontiranje koristiti kao alat za obrazovanje  i osvještavanje mladih i lokalne zajednice o temama vezanih uz socijalnu pravdu, aktivno građanstvo i društveno uključivanje ranjivih skupina.

Nakon edukacije, u školi se provodi analiza potreba koja će služiti kao podloga za izradu školskog volonterskog programa, a na osnovu kojeg će članice i članovi volonterskog kluba planirati svoje volonterske akcije.

————————————————————————–

Edukacija je održana u okviru projekta Platforma za razvoj školskog volontiranja kojeg provodi Agencija lokalne demokracije Sisak u partnerstvu sa Strukovnom školom Sisak, Kućom ljudskih prava Zagreb i norveškim partnerom Norsensus Mediaforum. Projekt je podržan sa 87.870,00 eura od čega je 87.870,00 eura osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Fonda aktivnog građanstva.

Stajališta izražena u ovom tekstu isključiva su odgovornost Agencije lokalne demokracije Sisak.

 

Galerija: