Pomoćnik/ca u provedbi istraživanja o potrebama mladih

Želiš li steći praktično iskustvo u istraživanju i istovremeno učiniti razliku u svojoj zajednici? Prijavi se za volontiranje u istraživanju potreba mladih u Sisačko-moslavačkoj županiji i razvijaj svoje vještine dok aktivno sudjeluješ u oblikovanju budućnosti mladih. Budi dio tima koji donosi pozitivne promjene i zajedno radimo na stvaranju boljeg okruženja za sve nas!

ORGANIZATOR VOLONTIRANJA: Agencija lokalne demokracije Sisak

NAZIV VOLONTERSKE POZICIJE:

Pomoćnik/ca u provedbi istraživanja o potrebama mladih

CILJ VOLONTERSKE POZICIJE:

Doprinijeti stvaranju poticajnog okruženja za aktivni angažman mladih u demokratskim procesima i životu zajednice kroz izradu Programa za mlade Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2024.-2028. godine.

OPIS AKTIVNOSTI VOLONTERA:

Podrška u provedbi istraživanja o potrebama mladih u Sisačko-moslavačkoj županiji koje se provodi metodom fokus grupe.

Volonter/ka će voditi bilješke, snimati i transkribirati audio zapise s 5 fokus grupa.

Volonter/ka će blisko surađivati s istraživačkim timom i ALD Sisak koja koordinira istraživanje.

Volonter/ka će redovito komunicirati s koordinatoricom volontera i koordinatoricama istraživanja iz Agencije lokalne demokracije Sisak te voditi evidenciju volonterskih sati.

MJESTO VOLONTIRANJA: Sisak, Glina, Novska, Lekenik, Petrinja te transkripcija materijala od kuće

VRIJEME VOLONTIRANJA: od svibnja do lipnja 2024. godine; 5 fokus grupa u trajanju od 90 minuta (Sisak, Petrinja, Lekenik, Glina, Novska) gdje volonter vodi bilješke i snima te vrijeme potrebno za transkripciju.

BROJ VOLONTERA: 1

POTREBNE KVALIFIKACIJE, ZNANJA I VJEŠTINE:

 • punoljetna osoba
 • vještine vođenje bilješki te zapažanje bitnih i ključnih detalja diskusije
 • vještine zapisivanja audio zapisa u tekst uz pridržavanje smjernica za transkripciju
 • dobro poznavanje gramatičkih interpunkcijskih i pravopisnih pravila hrvatskog jezika
 • organizacijske vještine i pridržavanje rokova
 • želja za učenjem i usavršavanjem, pouzdanost, odgovornost i samostalnost
 • poželjno je iskustvo ili poznavanje metodologija fokus grupa i analize kvalitativnih podataka, ali nije uvjet
 • poželjno student/ica ili osoba s iskustvom u područjima poput sociologije, antropologije, psihologije, komunikacijskih znanosti, političkih znanosti, obrazovanja ili srodnih disciplina, ali nije uvjet.

DOBROBITI ZA VOLONTERE:

 • stečeno iskustvo u istraživačkim metodama i prikupljanju podataka
 • stečeno iskustvo sudjelovanja u istraživačkom timu
 • razvoj socijalnih vještina
 • upoznavanje s potrebama mladih u Sisačko-moslavačkoj županiji
 • nova poznanstva
 • upoznavanje s organizacijama civilnog društva
 • upis volonterskih sati u volontersku knjižicu i potvrda o volontiranju

Volonter/ka će putovati na fokus grupe s koordinatoricama istraživanja.

Kontakt za prijave volontera: koordinatorica volontera u Agenciji lokalne demokracije Sisak, Barbara Marjanović, vcs@Lda-sisak.hr, 099/230-9262

Rok za prijavu: 15. svibnja 2024.


Projekt Program za mlade Sisačko-moslavačke županije provodi Agencija lokalne demokracije Sisak u partnerstvu sa Sisačko-moslavačkom županijom i Regionalnim koordinatorom Sisačko-moslavačke županije te suradnicima Općinom Lekenik, Gradom Novskom i Gradom Petrinjom.

Ovaj Projekt provodi se uz financiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Središnjeg državnog ureda.

Vrijeme provedbe: Kratkoročno volotiranje

Organizator: Agencija lokalne demokracije Sisak

Početak: 16. svibnja 2024

Završetak: 30. lipnja 2024

Mjesto provedbe: Sisak, Glina, Novska, Lekenik, Petrinja

Rok za prijavu

22 svibnja 2024

Prijavi se