Dobre prakse održivog razvoja volonterstva u suvremenom društvu

Završna konferencija dvogodišnjeg programa Volonterska mreža okupila je organizatore s područja Sisačko-moslavačke županije koji su imali priliku razmijeniti dobre prakse održivog volontiranja, ali i govoriti o izazovima s kojima se susreću te na osnovu kojih su formulirali preporuke za donositelje odluka i druge dionike u zajednici.
Konferencija se održala 31. siječnja 2023. godine u sisačkom Domu obrtnika, a okupila je 20 organizatora volontiranja, partnera i ostalih zainteresiranih pravnih osoba s područja Županije.
Jadranka Knežević iz OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće i Andrea Ostojić iz Gimnazije Sisak predstavila se dugogodišnji rad volonterskih klubova koji djeluju u njihovim školama. Naglasile su kako sudjelovanje učenika u aktivnostima volonterskog kluba razvija razmišljanje o problemima i načinima njihovih rješavanja, ali još važnije, razvija se osjećaj zajedništva te stječu nova znanja i vještine.
Tijekom 2022. godine se, u organizaciji Agencije lokalne demokracije Sisak, po prvi puta provodila organizirala pomoć u učenju u navedenim školama kao i u OŠ Braća Bobetko. U OŠ Braća Bobetko pomoć u učenju je bila usmjerena na djecu migrante.
Monika Selimović iz ALD Sisak, navela je kako je pomoć u učenju u sve tri škole procijenjena korisnom od strane učenika, volontera i samih škola. Osim poboljšanja školskog uspjeha, dragocjen je socijalizacijski rezultat ove aktivnosti koji je doprinio samopouzdanju uključenih učenika i njihovom snažnijem uključivanju u ostale školske aktivnosti. Kao prostor poboljšanja u radu s djecom migrantima, preporuča se snažnija uključenost škola u pripremu volontera i to u području ranijeg iskustva učenika i kulturološke pripreme za rad s djecom iz drugih država.
Pozitivne prakse poslovnog svijeta u doprinos razvoju lokalne zajednice predstavio je Neven-Pavao Poklepović, voditelj INA kluba volontera. INA ima razrađeni sustav motiviranja i uključivanja zaposlenika u planiranje i provedbu volonterskih aktivnosti, što se već godinama pokazuje kao poželjna aktivnost koja utječe na zadovoljstvo zaposlenika na poslu. INA djeluje u području uređenja okoliša, rada s osobama s poteškoćama i osobama s invaliditetom, s djecom i mladima, sa starijim osobama te u području brige o životinjama. Osim toga, stručnjaci INA-e po potrebi pružaju podršku organizacijama civilnog društva svojim znanjem i iskustvom u području ljudskih resursa, vizualnog rješenja i slično.
Paula Raužan iz ALD Sisak predstavila je rezultate prvog istraživanja na području Sisačko-moslavačke županije o potrebi za volonterskom podrškom organizatora volontiranja i građana.
Istraživanje je provela ALD Sisak krajem 2021. godine, a daje uvid dosadašnje iskustvo organizatora volontiranja koje se može komparirati s iskustvom građana te na taj način služiti kao smjernica prilikom planiranja novih volonterskih aktivnost;. od tematskih područja, područja za jačanje kapaciteta organizatora volontiranja i volontera, duljine volontiranja do promocije i validacije volonterstva.
Cijelo istraživanje dostupno na stranici ALD Sisak ovdje.

Tijekom konferencije, organizatori volontiranja s područja Sisačko-moslavačke županije, formulirali su preporuke i potrebe za održivost volonterskih programa, upućene na tri razine:

1. Podrška na razini donositelja odluka (ministarstva, vladini uredi, županija, gradovi, općine)

o Financijska podrška – osiguranje sredstava u proračunu za organiziranje volonterskih aktivnosti, dodjela nagrada/priznanja organizatorima volontiranja.
o Dostupnost stručne psihološke podrške organizatorima volontiranja koji rade s ranjivim skupinama (primjerice, supervizija).
o Osiguranje/podrška u osiguravanju i uređenju adekvatnih prostora za rad i provođenje volonterskih aktivnosti; osobito potrebno nakon potresa jer je još uvijek velika većina javnih prostora, kao i prostora udruga neupotrebljivo.
o Medijska podrška – podrška u promociji volonterskih aktivnosti od strane lokalnih i nacionalnih medija.
o Međusektorsko povezivanje kroz organizaciju okruglih stolova, konferencija i slično. Izrada nacionalne baze podataka koordinatora volontera i organizatora volontiranja.

2. Međusobna podrška organizatora volontiranja (u lokalnoj zajednici)

o Strukturirana međusektorska koordinacija – organizacija mjesečnih sastanaka na određenu temu s primjerima dobre prakse.
o Veće promocija rada organizatora volontiranja na društvenim mrežama, npr. Instagram, Facebook.
o Razvoj zajedničke platforme kao alata umrežavanja
o Umrežavanje putem različitih događanja u zajednici (sajmovi, dani otvorenih vrata i sl.).
o Spajanje financijskih, ljudskih i prostornih resursa
o Zagovaranje prema donositeljima odluka s ciljem stvaranja boljih uvjeta za rad i provođenje aktivnosti organizatora volontiranja, kao i validacije rada, npr. uvođenje nagrade za organizatore volontiranja na razini Sisačko-moslavačke županije.
o Pokretanje podcasta organizatora volontiranja u svrhu međusobne podrške, razmjene iskustava, umrežavanja, dijeljenja primjera dobre prakse i razmjene ideja.
o Edukacije iz područja liderstva.

3. Podrška iz poslovnog svijeta

o Korporativno volontiranje kao alat za promociju volontiranja općenito i širenje primjera dobre prakse korporativnog volontiranja.
o Financijska podrška kroz donacije i sponzorstva organizacijama koje kreiraju i provode volonterske aktivnosti u zajednici.
o Zagovaranje za veću pravnu regulaciju korporativnog volontiranja i godišnju dodjelu nagrada u kategoriji „korporativno volontiranje“ na nacionalnoj razini. Primjeri za pravnu regulaciju: kolektivni ugovor zaposlenika volontera – plaćeni dopust, besplatno zdravstveno osiguranje, osiguranje od ozljeda, nagrade za volontere zaposlenike, slobodni dani kao nagrada za volonterski angažman i sl.
o Provedba edukacija od strane stručnjaka iz poslovnog svijeta koji dijeljenjem znanja mogu ojačati kapacitete organizatora volontiranja.
o Povećanje vidljivosti organizatora volontiranja kroz izradu reklama, letaka, jumbo plakata i videozapisa.
o Organizacija okruglih stolova između organizatora volontiranja u poslovnom svijetu i stvaranje zajedničkih akcija.

_______________________

Konferencija je održana u sklopu projekata Volonterska mreža i Volonterski centar Sisak koje provodi Agencija lokalne demokracije Sisak u partnerstvu s Gradom Siskom, OŠ „Budaševo-Topolovac-Gušće“ Sisak, Gimnazijom Sisak, Centrom za socijalnu skrb Sisak, Centrom za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica i Gradom Hrvatska Kostajnica.

Projekte financiraju Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Grad Sisak.

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Agencije lokalne demokracije Sisak.