Vrline povezanosti: Programi u zajednici za mentalno zdravlje

U četvrtak, 9. studenog 2023., predstavnice Agencije lokalne demokracije Sisak imale su čast sudjelovati na nacionalnoj konferenciji o volonterstvu pod nazivom “Vrline Povezanosti: programi u zajednici za mentalno zdravlje.” Ova značajna konferencija okupila je relevantne dionike i stručnjake s ciljem istraživanja ključnih tema i inicijativa koje oblikuju pristup volonterstvu, civilnom društvu i suradnji u zajednici u sklopu brige za mentalno zdravlje.

Skup je okupio različite dionike značajne za ovu temu, pružajući svježe perspektive i priliku za dublje istraživanje potencijala volontiranja i zajedničkih programa s ciljem jačanja društvene povezanosti, podrške i otpornosti.

Konferencija, namijenjena volonterskim centrima, organizatorima volontiranja te ostalim relevantnim dionicima i donositeljima odluka u području razvoja volonterstva, zajednice i mentalnog zdravlja, imala je za cilj, putem predavanja, radionica i panel diskusija, istražiti kako povezanost može postati temelj za stvaranje snažnih, otpornih i podržavajućih zajednica.

Stavljajući zajednicu u središte rasprave o mentalnom zdravlju, događaj je okupio domaće i europske stručnjake kroz panel diskusiju pod nazivom “Programi u zajednici za mentalno zdravlje: Iskustva i perspektive iz Europe.” Stručnjaci iz Hrvatske, Danske, Slovenije i Irske podijelili su svoja iskustva, spoznaje, analize i najbolje prakse. Primjer dobre prakse stigao je iz Danske, gdje su značajna sredstva uložena u suradnji s civilnim društvom radi izrade Strategije o borbi protiv usamljenosti. Irska je također istaknula suradnju donositelja odluka i civilnog društva u poboljšanju mentalnog zdravlja.

U diskusiji sudionika kroz World Cafe metodu zaključeno je da je povezanost ključna za stvaranje snažnih, otpornih i podržavajućih zajednica. Naglašena je važnost korištenja postojećih resursa u zajednici i suradnje kako bi se učinkovito suočilo s izazovima mentalnog zdravlja.

Nakon panela, predstavljeni su rezultati projekta “Stop Loneliness, Start Volunteering,” uključujući istraživanje o izazovima i odgovorima organizacija civilnog društva na probleme usamljenosti, izolacije i socijalne isključenosti mladih. Konferencija je završena uvodnom prezentacijom i World Cafe metodom, omogućujući dublje istraživanje potencijala programa u zajednici za mentalno zdravlje u Hrvatskoj.

Sudjelovanje Agencije Lokalne Demokracije Sisak na ovoj konferenciji predstavlja važan korak prema jačanju suradnje i inovacija u području volonterstva i brige za mentalno zdravlje u lokalnoj zajednici. Ovaj događaj pruža smjernice za daljnje korake u razvoju programa i novih inicijativa.

 

Izvor: Hrvatska volontira | Facebook