Volunteer Ireland proveo online edukaciju o utjecaju volontiranja na socijalnu inkuziju

Agencija lokalne demokracije Sisak bila je 19. siječnja 2021. uz ostale sudionike iz Hrvatske i drugih europskih zemalja dio online edukacije o utjecaju volontiranja na socijalnu inkluziju koju su vodili stručnjaci iz organizacije Volunteer Ireland.

Ova interaktivna edukacija tematizirala je važna pitanja o socijalnoj uključenosti i utjecaju koji volontiranje ima na socijalnu uključenost mladih, izazove s kojima se organizatori volontiranja nose te načine kako ih prevladati u provedbi inkluzivnih volonterskih programa. Sudionici su imali priliku ponuditi rješenja i podijeliti svoja iskustva u području koordinacije inkluzivnih volonterskih programa i volontera, stjecanju vještina volontera, razmotriti koji su motivi i dobrobiti volontiranja osoba sa smanjenim mogućnostima te koji je njihov doprinos za organizaciju.

Vrlo je važno napomenuti kako se prepreke o kojima govorimo kod inkluzivnog volontiranja ne odnose isključivo na smanjene fizičke ili intelektualne mogućnosti nego i one ekonomske, socijalne, geografske i dr. Većina sudionika ima određena iskustva u radu s inkluzivnim volonterima te ističu kako su to osobe koje društvu i pojedincu mogu doprinijeti na vrlo kvalitetan način posebice ako im se pruži prilika da pokažu svoj puni potencijal. Ipak treba imati na umu kako je u volontiranju uvijek neophodna podrška, monitoring i supervizija svim volonterima jednako. Inkluzivni volonteri nisu uvijek oni kojima je potrebna pomoć nego oni koji mogu pomoći svima drugima.