Volonter u pisarnici Centra za socijalnu skrb Sisak

Centar za socijalnu skrb Sisak hitno treba par volontera sa znanjem rada na računalu te sa željom da pomognu djelatnicima pisarnice Centra u svakodnevnim poslovima.
Pomoć je potrebna i za poslove informatizacije arhivske građe (skeniranje, kopiranje, premještanje arhivske građe, sortiranje itd..).
Ako ste zainteresirani za kvalitetno provođenje slobodnog vremena dva puta tjedno po 4 sata, pri čemu ćete upoznati nove ljude i situacije, pozivamo vas da se javite!

Vrijeme provedbe: Dugoročno volontiranje

Organizator: Centar za socijalnu skrb Sisak

Početak: 01. listopada 2018

Završetak: 01. lipnja 2019

Mjesto provedbe: Centar za socijalnu skrb Sisak, Ulica Ivana Meštrovića 21, Sisak

Rok za prijavu

01 listopada 2018

Prijavi se

Učinak volontera/ke: 

Adekvatno zbrinuta i arhivirana građa Centra te unesena u bazu podataka za lakše pružanje usluga korisnicima Centra.

Odgovornosti i dužnosti volontera/ke:

– Kopiranje i skeniranje stare arhivske građe, odnosno izrada baze podataka;
– izlučivanje kutija sa starom arhivskom građom;
– premještanje kutija, mapa, namještaja;
– kopiranje i skeniranje trajne arhivske građe radi formiranja baze podataka:
– poštivanje ugovora o volontiranju (vrijeme dolaska, poštivanje službene tajne, volonterski rad).

 Potrebne kvalifikacije volontera/ke: 

– Punoljetne osobe;
– poznavanje rada na računalu;
– snalažljivost, fleksibilnost, suradljivost sa stručnim i drugim radnicima Centra;
– otvorenost, komunikativnost, dobre organizacijske sposobnosti.

Potrebna predanost: 

Dugoročno volontiranje – 2 puta tjedno po 4 sata. Od listopada 2018. godine do lipnja 2019. godine.

Opis edukacije koju će dobiti volonter/ka: 

Razgovor u svrhu upoznavanja s programom i karakteristikama radne organizacije te s poslovima Centra za socijalnu skrb Sisak.

Korist koju volonter/ka dobiva od volontiranja: 

Edukacije u Centru za socijalnu skrb, korisno osmišljeno slobodno vrijeme, razmjena iskustava, volonterska knjižica.

Praćenje rada i evaluacija: 

Koordinator volontera prati volontera, uvijek je dostupan korisniku i volonteru putem mobitela te pruža podršku i superviziju. Na kraju volonterskog angažmana svi sudionici evaluiraju projekt.

Koordinator volontera/ki: 

Mašenka Sekulić – msekulic@socskrb.hr, 044/515-726, 091 441 0067

Način prijave: 

Potrebno je ispuniti prijavnicu te ju dostaviti e-mailom na adresu msekulic@socskrb.hr ili osobno u Centru za socijalnu skrb Sisak, Ulica Ivana Meštrovića 21, Sisak.

Prijavnica za volontere

Format: docx Veličina: 28,41 KB

Preuzmi