Volonter/ka za razvoj lokalne zajednice

Čineći dobro drugima, činimo dobro i sebi! Dođite, volontirajte u KUD-u “Mijo Stuparić” za razvoj lokalne zajednice!

Cilj volonterske pozicije: kroz provedbu nekoliko aktivnosti doprinijeti razvoju lokalne zajednice

Organizator volontiranja: KUD “Mijo Stuparić”

Odgovornosti i dužnosti volontera:

  • Sudjelovanje u održavanju okoliša i čišćenjem crkve
  • Sudjelovanje u uređenju prostora društva i održavanju narodnog ruha
  • Sudjelovanje u edukativne radionice vezenja i crtanja motiva narodnog ruha te izradi suvenira
  • Sudjelovanje u akciju sakupljanja odjeće i obuće te prehrambenih i sanitarnih artikala za potrebite mještane naše općine

Potrebne kvalifikacije volontera:

  • komunikativnosti
  • sposobnost obavljanja fizičkih poslova
  • dobra organiziranost
  • odgovornost i ozbiljnost u radu

Potreban broj volontera: 15

Vrijeme volontiranja: 17.5.2023.  – 20.5.2023.; točan broj volonterskih sati u skladu s mogućnostima volontera i potrebama organizatora

Mjesto volontiranja: Velika Ludina

Opis edukacije koju će dobiti volonteri: Voditeljice aktivnosti pri Sekciji ručnog rada održat će pokazne vježbe a koje će koristiti volonterima/polaznicima edukativnih radionica. Posebna pažnja posvetiti će se vezenju i izradi suvenira.

Korist koju volonteri dobivaju od volontiranja: Volonteri će steći iskustvo rada na promicanju, razvitku i unapređenju kulturno-umjetničke djelatnosti, kroz volontiranje naučiti će kako se provodi očuvanje narodnog ruha te sudjelovati u unaprjeđenju kvalitete življenja svih članova i stanovnika na području Velike Ludine.

Kontakt za prijave volontera: Dijana Jagodnik, mob: 098/336-843 ili e-mail: mijostuparic@gmail.com

Način prijave: Potrebno je logirati se preko portala VOLONTEKA OVDJE

ili

kliknite dolje na Prijava

Vrijeme provedbe: Kratkoročno volontiranje, 17.5.2023. - 20.5.2023.

Organizator: KUD "Mijo Stuparić"

Početak: 17. svibnja 2023

Završetak: 20. svibnja 2023

Mjesto provedbe: Velika Ludina

Rok za prijavu

19 svibnja 2023

Prijavi se