U Saboru izglasan Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu

Zastupnici Hrvatskoga sabora na sjednicama održanima 14. i 15. srpnja 2021., većinom su glasova donijeli Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu.

Zakon će se uskladiti s pozitivnim propisima Republike Hrvatske te će se definirati četverogodišnje trajanje mandata članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva i mogućnost imenovanja i zamjena članova.

➡️Definirat će se četverogodišnje trajanje mandata članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, u koji će biti uključeni razni dionici iz područja volonterstva, s većinom koju će činiti organizacije civilnog društva koje se bave razvojem volonterstva.

➡️Definirat će se pojmovi volontiranja poslovnog subjekta, koordinatora volontera, programa volonterskog centra i načina njihovog financiranja te će se redefinirati pojam dugotrajnog volontiranja i omogućiti dugotrajno volontiranje maloljetnih volontera.

➡️Uredit će se jasna distinkcija između pojmova „volontiranje“ i „pripravnički staž“, načelo zabrane iskorištavanja volontera te će se dodatno zaštititi djeca uključena u volontiranje.

➡️Izmijenit će se odredbe o sadržaju potvrde o volontiranju i omogućiti izdavanje potvrde elektroničkim putem te će se dopustiti volontiranje kojim se zamjenjuje rad u slučaju nastupa izvanrednih situacija.

Više o ovoj temi možete pročitati ovdje.