Procjena potreba organizacija civilnoga društva u kontekstu prilagodbe ograničenjima u djelovanju zbog pandemije koronavirusa COVID-19

S obzirom na velik broj upita udruga i organizacija civilnoga društva vezano za ublažavanje potencijalnih poremećaja i problema u djelovanju organizacija civilnoga društva u kontekstu aktualne pandemije koronavirusa COVID-19 te posljedica potresa u Zagrebu, Ured za udruge provodi procjenu potreba organizacija civilnoga društva za mjerama koje je potrebno poduzeti za očuvanje radnih mjesta, odnosno održivosti djelovanja.

Temeljem analize upitnika i provedene procjene potreba, Ured za udruge izradit će prijedlog mjera koje će uputiti nadležnim tijelima javne vlasti.

Popunjavanje upitnika je anonimno, ali preporučamo da upitnik popuni osoba ovlaštena za zastupanje, odnosno osoba koja raspolaže relevantnim informacijama.

Link za upitnik nalazi se ovdje.

Rok za popunjavanje je do 6. travnja 2020.

Izvor: Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske (preuzeto ovdje)