Pridružite se Nacionalnoj mreži koordinatora volonterskih programa!

Krajem 2020. započela je provedba projekta “Radius V” koji je usmjeren na kreiranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva kroz uspostavljanje jedinstvene metodologije za sustavno i kontinuirano istraživanje stanja i trendova te mjerenje utjecaja volontiranja na društveno-ekonomski razvoj u RH. Nositelj projekta je DKolektiv – organizacija za društveni razvoj. Jačanje kapaciteta, udruživanje stručnosti OCD-a i akademske zajednice te poticanje strukturiranog dijaloga između OCD-a, državne uprave, lokalne i regionalne samouprave i visokoobrazovnih i znanstvenih ustanova doprinijet će daljem razvoju učinkovitih javnih politika za razvoj volonterstva na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Organizatori volontiranja, a pogotovo koordinatorice i koordinatori volonterskih programa, jedan su od ključnih dionika u području volonterstva, pa je jedan od rezultata koji će se postići ovim projektom uspostavljena mreža koordinatora volonterskih programa na nacionalnoj razini. Volonterski program i uključivanje volontera u aktivnosti organizatora volontiranja predstavlja za svaku organizaciju organizacijski izazov, a upravo koordinatori igraju ključnu ulogu kako bi se volonteri kvalitetno uklopili u rad organizacije. Posao koordinatora volonterskog programa vrlo je zahtjevan, nosi široku lepezu zadataka i odgovornosti, te su koordinatori često usamljeni u svojoj ulozi unutar organizacije.

Ovaj upitnik poslužit će za stvaranje baze kontakata koordinatora volonterskih programa koji su zainteresirani za pristupanje Mreži. Upitnik možete ispuniti na linku OVDJE.

Podaci prikupljeni u prijavnici koristit će se u svrhu stvaranje baze kontakta koordinatora volonterskih programa koji su dio Nacionalne mreže koordinatora volontera te dokazivanja provedbe aktivnosti u sklopu projekta Radius V te će biti dostupni partnerima koji zajednički provode projekt i njegovim donatorima.