Predstavljeni rezultati projekta „U čem’ je problem?”

Danas su u organizaciji Agencije lokalne demokracije Sisak i PRONI Centra za socijalno podučavanje Ured Sisak u sklopu projekta „U čem’ je problem?“ kojeg provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak predstavljeni projektni rezultati u okviru diseminacijskih aktivnosti. Predstavljanje su proveli Štefica Tominović iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Sisak, ujedno i voditeljica projekta te Matea Strižić iz Agencije lokalne demokracije Sisak i Igor Kovač iz PRONI Centra za socijalno podučavanje Ured Sisak kao članovi radne skupine. Projekt je započeo 1. veljače 2017., a završava 31. siječnja 2018. godine. Fokusiran je isključivo na probleme mladih u Sisačko – moslavačkoj, Vukovarsko – srijemskoj i Osječko – baranjskoj županiji. Glavni cilj je poticanje aktivnog sudjelovanja mladih ljudi u demokratskom životu i na tržištu rada.

Između ostaloga, 43 mlada sudionika tijekom provedbe projekta povećali su znanja i vještine relevantne za procese razvoja politika za mlade te su unaprijedili ključne kompetencije za sudjelovanje u demokratskom životu. Najvažniji rezultat projekta je Analiza prioriteta za razvoj politika za mlade– dokument koji je nastao strukturiranim dijalogom između mladih i donositelja odluka, a trebao bi poslužiti kao prijedlog donositeljima odluka pri kreiranju politika za mlade. Na predstavljanju su istaknuti glavni problemi u tri županije među kojima mladi ističu nedostatak potpore mladim poduzetnicima, iseljavanje mladih, deruralizaciju, nedovoljnu informiranost i nemotiviranost mladih, netransparentnost procesa zapošljavanja, sustav obrazovanja neprilagođen tržištu rada itd. Dolazimo do zaključka kako su dva zajednička prioritetna područja za rješavanje problema u sve tri županije zapošljavanje i obrazovanje. Rezultati se nešto razlikuju u trećem prioritetnom području. Dok je mladima iz Osječko – baranjske županije to područje kulture, mladima iz Sisačko – moslavačke i Vukovarsko – srijemske to je uglavnom aktivno sudjelovanje mladih u društvu. Dokumentom su predstavljeni i rezultati online konzultacija u kojima je 415 mladih ljudi u dobi od 15 do 29 godina odgovorilo na pitanja vezana uz područja u kojima pronalaze probleme kao i potencijalne mjere kojima bi se, po mišljenju mladih i donositelja odluka, problemi mogli rješavati. Prezentacija je pokrenula i raspravu među mladima u smjeru pronalaska potencijalnih rješenja spomenutih problema, iznošenja vlastitog mišljenja ili razmjene iskustava te mogućnosti da se odmah informiraju o nekim mogućnostima koja im se nude.

Projekt „U čem’ je problem?“ financiran je kroz ERASMUS+ program, Ključna aktivnost 3. Podrška reformi politike. Partneri u projektu su Sisačko – moslavačka županija, Vukovarsko – srijemska županija, Agencija lokalne demokracije Sisak, PRONI Centar za socijalno podučavanje (Uredi Sisak, Vukovar i Osijek), Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek te Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vukovar. Suradnik je Osječko – baranjska županija.