Poziv na edukaciju “Razvoj videoigara – izrada grafike i programiranje” u Sisku i Novskoj

Projekt, „Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji“ čiji je nositelj Razvojna
agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o., započeo je u svibnju prošle godine, a njegova
vrijednost od 1.997.954,43 kn u cijelosti je financirana iz Europskog socijalnog fonda.

Partneri na projektu su Tehnička škola Sisak, Tehnička škola Kutina, Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured Sisak i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Kutina. Cilj projekta je kroz niz
projektnih aktivnosti educirati 90 pripadnika ranjivih skupina i povećati njihovu zapošljivost, potaknuti
poduzetništvo kroz provedbu lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja te umrežavanje, jačanje i
educiranje članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije.

Edukacija je vezana uz izradu/razvoj videoigara – izrada grafike i programiranja. Polaznici edukacije će ovladati svim potrebnim vještinama i znanjem za izradu svoje prve videoigre. Od osnova C# programiranja i rada u razvojnom okruženju Unity do izrade likova, okoliša te druge grafike u 3D programu Blender – edukacija će omogućiti polazniku pa pronađe svoje mjesto u  trenutno najbrže rastućoj industriji – gaming industriji.

Prijave se zaprimaju na adresu e-pošte simora@simora.hr ili na telefon 044 544 204 najkasnije do 27. veljače 2019. godine do 15:00 sati. Maksimalan broj polaznika po edukaciji je 20 u svakom gradu.