Pomoćnik/ica za socijalno uključivanje – osoba za pratnju i podršku

Voliš sport, zabavu i glazbu? Druželjubiva si i vesela osoba, te imaš malo slobodnog vremena? Budi podrška korisnicima Udruge za promicanje inkluzije pri odlasku na utakmice, koncerte, predstave i šetnje gradom. Ako nemaš predrasuda prema osobama s intelektualnim teškoćama, postani naš volonter. Možda stekneš pravog prijatelja!

Pozivamo sve zainteresirane za rad s osobama s intelektualnim teškoćama da nam se jave te da u veseloj atmosferi steknu vrijedna iskustva, sudjeluju u jačanju lokalne zajednice i rušenju predrasuda! Uz kontinuiranu suradnju, održat će se druženje volontera i korisnika uz proslave, a na kraju ciklusa volonteri će dobiti potvrdu o volontiranju.

Vrijeme provedbe: Dugoročno volontiranje - 4 sata mjesečno, od veljače do svibnja 2018. godine

Organizator: Udruga za promicanje inkluzije

Početak: 01. veljače 2018

Mjesto provedbe: Rad na „terenu“, u kafićima, na koncertima, predstavama, utakmicama i sličnim sadržajima koji se nude na području grada Siska. Radni centar Udruge za promicanje inkluzije.

Rok za prijavu

20 veljače 2018

Prijavi se

Učinak volontera/ke

Volonterski rad na ovoj poziciji će doprinijeti poboljšanju kvalitete društvenog i osobnog života osoba s intelektualnim teškoćama i rezultirati zadovoljstvom osobe u organiziranom stanovanju kroz način na koji provodi svoje slobodno vrijeme. Odlazak na druženja, koncerte, sportska natjecanja nesumnjivo povećava integraciju osoba s intelektualnim teškoćama u lokalnu zajednicu, omogućuje joj stjecanje novih iskustava te usvajanje novih znanja i vještina kojih je tijekom dugotrajnog smještaja u institucionalnoj skrbi bila lišena. Također se osoba osnažuje da se aktivno uključi u društvo i time, upoznavajući razne ljude, proširi krugove prijateljstava i podrške.

Odgovornosti i dužnosti volontera/ke

Volonter će:

• upoznati osobe s intelektualnim teškoćama u organiziranom stanovanju Udruge za promicanje inkluzije Sisak, način na koji žive i rade te prepreke s kojima se svakodnevno suočavaju

• izvesti osobu s intelektualnim teškoćama na različita događanja, manifestacije, na kavu ili u šetnju i družiti se

• biti podrška pri prostornoj orijentaciji u stanu i izvan stana, u trgovini ili kafiću, na javnim događanjima i manifestacijama, sportskim natjecanjima i drugim zabavnim aktivnostima

• pružiti podršku kod trošenja novca prilikom plaćanja u kafiću, trgovini, restoranu i kupovini

• usmjeravati i ukazati na prikladan način ponašanja u određenim situacijama, primjerice da starije osobe imaju prednost ili da se ne ide preko reda prilikom čekanja na neku uslugu ili da je najsigurnije prelaziti cestu preko pješačkog prijelaza, a posebno na prikladne komentare upućene drugima

• pružiti povratne informacije koordinatorima i asistentima.

Potrebne kvalifikacije volontera/ke

Osoba za pratnju i podršku bi bila punoljetna osoba koja posjeduje senzibilitet prema osobama s intelektualnim teškoćama, empatična je, tolerantna i strpljiva. Važno je da je osoba motivirana i otvorena za razgovor i druženje. Obrazovanje nije važno, poželjna je vozačka dozvola, ali ne i presudna za angažman. Potrebna je i potvrda liječnika o zdravstvenoj sposobnosti koju osoba dostavlja nakon što bude izabrana te potvrda Ministarstva pravosuđa o nevođenju kaznenog postupka koju ishoduje organizator volontiranja.

Potrebna predanost (po tjednu odnosno sukladno prirodi volonterske pozicije)

Predviđeno je da volonter provodi 2 sata svaki drugi tjedan u druženju s osobom s intelektualnim teškoćama, što je u prosjeku 4 sata mjesečno.

Opis edukacije koju će dobiti volonter/ka

Volonter će se tijekom svojeg angažmana upoznati sa specifičnim obilježjima i načinom funkcioniranja osoba s intelektualnim teškoćama, zatim sa stupnjevima verbalne komunikacije koju koriste, motoričkim sposobnostima i karakterima ličnosti svake osobe pojedinačno. Dobiti će uvid u osnovne psihološke metode (sugestija, obrambeni mehanizmi, devijacije) i metode socijalnog rada (socijalna patologija pojedinca i obitelji, socijalni rad s pojedincem, grupni socijalni rad), a posebno će razviti praktične vještine pružanja podrške u svakodnevnim aktivnostima i sposobnosti rješavanja kriznih situacija. Volonter će se educirati i o zdravstvenim uslugama koje se nude, medicinskim postupcima i potrebama koji su se pokazali uspješni te o preventivnim zdravstvenim programima.

Korist koju volonter/ka dobiva od volontiranja

Izuzev edukacije s područja društvenog rada, volonter će razviti svijest o položaju osoba s intelektualnim teškoćama u društvu i lokalnoj zajednici, upoznati se sa specifičnim vještinama pružanja podrške i komunikacijskim vještinama. U samom druženju s osobama s intelektualnim teškoćama ima priliku izgraditi bezuvjetna prijateljstva i dobiti emocionalnu podršku od osoba s kojima provodi vrijeme, što svakako dovodi do osjećaja ispunjenja i korisnosti. Naposlijetku, volonter će dobiti potvrda o volontiranju, a moguće je i izdavanja preporuke za posao.

Praćenje rada i evaluacija

Organizator volontiranja će osigurati mentorsku podršku u tijeku volontiranja kroz kontinuiranu razmjenu informacija između volontera i zaposlenog osoblja te putem mjesečnih sastanaka. Koordinatori će biti na raspolaganju svakom volonteru i osobno i telefonskim putem te će aktivno sudjelovati u druženjima i izlascima, osobito na početku angažmana, a po potrebi i kasnije. Evaluacija će se provesti prikupljanjem povratnih informacija od osobe s intelektualnim teškoćama, zaposlenog osoblja, koordinatora i samog volontera. Svi navedeni će pismeno ispuniti upitnike na početku i na kraju svojeg angažmana.

Koordinator volontera/ki

Volonteru stoje na raspolaganju tri koordinatora, ovisno o osobi s intelektualnim teškoćama kojoj će pružati podršku, a to su:

Bella Lekanić (voditeljica udruge), kontakt: 091/158-4833;

Danijela Ćosić, kontakt: 095/552-2077;

Jovana Blagojević, kontakt: 091/158-4834.

Način prijave

  • E-mailom: inkluzija.sisak@gmail.com (poslati ispunjenu prijavnicu)
  • Osobno: Udruga za promicanje inkluzije, Nikole Šipuša 40, Sisak