Pomoćnik/ica pri učenju djeci osnovnoškolskog uzrasta

Pomozi meni da steknem veće znanje, pa da i ja imam šanse za fakultetsko obrazovanje! Udruga Građanska inicijativa ”Moj grad Sisak” kreće s provedbom volonterskog programa ”Pomoć u učenju za djecu osnovnoškolskog uzrasta” te je u potrazi za novim članovima svoga tima – volonterima s odličnim znanjem matematike, fizike, hrvatskoga i engleskoga jezika te po potrebi ostalih predmeta kako bismo svim našim osnovnoškolcima osigurali kvalitetno svladavanje gradiva! Kao nagradu za volonterski angažman nudimo volontersku knjižicu i mogućnost izdavanja preporuke za posao. 🙂

Vrijeme provedbe: Dugoročno volontiranje - 8 sati mjesečno, od veljače do kolovoza 2018. godine

Organizator: Građanska inicijativa ''Moj grad Sisak''

Početak: 19. ožujka 2018

Mjesto provedbe: Prostor udruge Građanska inicijativa ''Moj grad Sisak''

Rok za prijavu

19 ožujka 2018

Prijavi se

Učinak volontera/ke

– Doprinijeti kvalitetnijem svladavanju gradiva učenicima s problemima pri učenju (djeci korisnika usluga Građanske inicijative „Moj grad Sisak“).

Odgovornosti i dužnosti volontera/ke

– Edukacija o specifičnostima rada s djecom s problemima pri učenju i o tehnikama učenja.
– Osmišljavanje programa učenja.
– Priprema materijala i pomagala.
– Provođenje aktivnosti pomoći pri učenju.
– Anketiranje sudionika o zadovoljstvu aktivnostima.
– Dokumentiranje provedenih aktivnosti (vrijeme, broj korisnika).

Potrebne kvalifikacije volontera/ke

– Punoljetna osoba, student učiteljsko-pedagoškog smjera.
– Komunikacijske vještine, kompetentnost u znanju iz traženih predmeta (matematika, fizika, hrvatski i engleski jezik)
– Vještine prenošenja znanja i objašnjavanja. Potvrda o nekažnjavanju Ministarstva pravosuđa (dobiva se na zahtjev organizatora volontiranja).

Potrebna predanost (po tjednu odnosno sukladno prirodi volonterske pozicije)

8 sati mjesečno, 2 puta tjedno po 1 sat prema rasporedu aktivnosti, od veljače do kolovoza 2018. godine.

Opis edukacije koju će dobiti volonter/ka

Edukacija o specifičnostima rada s djecom s problemima pri učenju i o tehnikama učenja.

Korist koju volonter/ka dobiva od volontiranja

Volonterska knjižica i mogućnost izdavanja preporuke za posao.

Praćenje rada i evaluacija

Mjesečne supervizije, sastanci sa koordinatorom volontera, evidenacija volonterskih sati, izvješće o volontiranju.

Koordinator volontera/ki

Jadranka Demonja, br.mob. 098 975 3747

Način prijave

E-mailom vcs@lda-sisak.hr poslati ispunjenu prijavnicu