Pomoć u uredu udruge Projekt građanskih prava

Doprinesite boljoj usluzi socijalno ugroženim osobama i razvijte svoje vještine uredskog poslovanja tako što ćete tri dana tjedno provesti u ugodnom društvu tima Projekta građanskih prava. Upoznajte nove ljude i steknite nove vještine!

Vrijeme provedbe: dugoročno volontiranje (najmanje 6 mjeseci ili po dogovoru). Svaki volonter/ka volontira najmanje 4 sata dnevno, 3 dana u tjednu; vrijeme u dogovoru s organizatorom volontiranja.

Organizator: Projekt Građanskih Prava Sisak

Početak: 12. lipnja 2017

Završetak: 31. prosinca 2017

Mjesto provedbe: Projekt Građanskih Prava Sisak, Stjepana i Antuna Radića 6/5, II. kat

Rok za prijavu

06 lipnja 2017

Prijavi se

Cilj volonterskog programa: Projekt građanskih prava Sisak je nevladina, nepolitička, neprofitabilna, humanitarna organizacija koja nastavlja rad Projekta građanskih prava Norveškog vijeća za izbjeglice. Cilj udruge je pružanje humanitarne pomoći prognanicima, izbjeglicama, povratnicima i socijalno ugroženim osobama, jačanje i učvršćivanje demokracije i humanizma, te zaštite i afirmacije ljudskih, građanskih i političkih prava.

Cilj ovog volonterskog programa je omogućiti volonteru da stekne vrijedna znanja uredskog poslovanja kroz rad PGP-a Sisak, pridonoseći boljoj usluzi socijalno ugroženim korisnicima.

 Od volontera se očekuje slijedeće:

– Administrativna pomoć u vidu: kopiranja dokumenta, arhiviranja, naručivanja stranaka, zaprimanje, obrada i slanje pošte, javljanja na telefon, odgovaranja na e- mailove.

Korisnička skupina: korisnici PGP-a

Potreban broj volontera: 1-2

Profil volontera:

 • dob volontera: punoljetne osobe (prednost studenti, nezaposleni)
 • obrazovanje: najmanje završena srednja škola
 • poznavanje rada na računalu i pretraživanja interneta
 • odgovornost i točnost, osobito u administrativnim poslovima
 • razvijene komunikacijske vještine i otvorenost u komunikaciji
 • spremnost za usvajanje novih znanja i vještina
 • sklonost timskom radu

Edukacija i priprema: Odabrani volonteri će proći osnovnu edukaciju od strane djelatnika PGP-a, a odnosi se na upoznavanje s radom organizacije te uvoda u redovno obavljanje aktivnosti sukladno planu rada.

Prava i obveze volontera:

Obveze volontera:

 • Volontiranje 4 sata dnevno, 3 dana tjedno sukladno dogovoru s organizatorom volontiranja
 • Sudjelovanje na supervizijskim sastancima i evaluacijama
 • Vođenje dnevnika volontiranja (satnica i kompetencije)
 • Pridržavanje pravila rada u prostoru PGP-a Sisak

Prava: Sukladno ugovoru. Svaki volonter potpisuje Ugovor o volontiranju, a po završetku volontiranja, odrađeni volonterski sati mu/joj se upisuju u volontersku knjižicu te dobiva potvrdu o kompetencijama stečenima tijekom volonterskog angažmana izdanu od strane organizatora volontiranja. Mogućnost sudjelovanja na edukacijama, radionicama, seminarima i konferencijama iz područja rada udruge.

Ostalo osoblje raspoloživo volonterima: Koordinator volontera zadužen za superviziju i monitoring.

Financijska sredstva: Sve materijale za potrebe provođenja volonterskog programa osigurava organizator volontiranja. Organizator volontiranja nije u mogućnosti isplaćivati putne troškove te se stoga traže volonteri s područja Siska.

Otkazni rok: 3 tjedna

Kontakt: Volonterski centar Sisak, tel: 044/521227 ili vcs@Lda-sisak.hr