Pomoć u učenju za djecu iz obitelji s odobrenom međunarodnom zaštitom

Agencija lokalne demokracije Sisak, kroz Volonterski centar Sisak, početkom godine započela je s provedbom volonterskog programa pomoći u učenju za djecu koja dolaze iz obitelji s odobrenom međunarodnom zaštitom.

Tijekom siječnja održane su orijentacijske radionice za volontere vezane uz specifičnosti pružanja volonterske podrške OOMZ- osnovne informacije o organizaciji i projektu, Zakonu o volonterstvu, pravima i dužnostima volontera, politici ALD Sisak u radu s djecom i mladima te modelu pružanja podrške OOMZ kroz razgovor i informiranje kojemu je cilj njihova bolja integracija u društvo.

Nakon radionica, odabrani su volonteri koji pružaju pomoć u svladavanju nastavnog gradiva, pisanju školske zadaće i učenju hrvatskog jezika za dječake predškolske dobi i nižih razreda osnovne škole. Volonterski program započeo je s provedbom početkom veljače 2022. godine, 2 puta tjedno u prostoru OŠ „Braća Bobetko“ Sisak. Pomoć u učenju pruža se u Centru igre škole koji je otvoren za svu djecu i roditelje. U Centru igre djeci su na raspolaganju mnogobrojne igračke i društvene igre, a za roditelje je također opremljen kutak za druženje uz kavu. Dok volonteri pružaju pomoć u učenju, roditelji dječaka se druže s ostalim prisutnim roditeljima što uvelike doprinosi njihovoj integraciji u zajednicu.

———-

Volonterski program je dio aktivnosti projekata Volonterska mreža i Volonterski centar Sisak koje provodi Agencija lokalne demokracije Sisak u partnerstvu s Gradom Siskom, OŠ „Budaševo-Topolovac-Gušće“ Sisak, Gimnazijom Sisak, Centrom za socijalnu skrb Sisak, Gradom Hrvatska Kostajnica i Centrom za socijalnu skrb Sisak.

Projekte financiraju Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Grad Sisak.

Za sadržaj objavljen u ovom tekstu je isključivo odgovorna ALD Sisak i ne može se smatrati službenim stavom Ministarstva niti Grada.