Pomoć u učenju izbjeglicama

Vladaš li jako dobro školskim gradivom? Želiš li pomoći drugima na malo drugačiji i zabavniji način, a pritom upoznati druge kulture i njihove tradicije? Ako si na pitanja odgovorio/la potvrdno onda je ovo prava prilika za volontersko iskustvo koje ćeš uvijek pamtiti!

CILJ VOLONTERSKE POZICIJE: Doprinijeti socijalnoj integraciji izbjeglica u Sisku.

OD VOLONTERA SE OČEKUJE: Glavni cilj projekta je socijalna integracija izbjeglica iz Sirije koji žive na području grada Siska i bliže okolice. Navedeni cilj će se ostvariti kroz sljedeće aktivnosti koje će obavljati volonteri:

– pomoć u učenju i savladavanju gradiva osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu

– pomoć u provedbi kreativnih i/ili sportskih aktivnosti s djecom

KORISNIČKA SKUPINA: korisnici programa i volonteri

POTREBAN BROJ VOLONTERA: 5

PROFIL VOLONTERA:

  • punoljetne osobe
  • odgovornost i ozbiljnost
  • želja za učenjem i otvorenost prema različitim kulturama
  • komunikativnost i empatija
  • različite kreativne i umjetničke vještine
  • različite vještine iz područja sporta
  • vještine u podučavanju

 PRAVA VOLONTERA: Volonteri će sudjelovati na bazičnom treningu i kontinuiranim edukacijama koju pruža organizator volontiranja gdje će dobiti potrebne upute i znanja te će biti upoznati s principima rada i očekivanim zadacima. Volonteri će dobiti potvrdu o volontiranju ili će im se volonterski angažman upisati u volontersku knjižicu. Također, postoji mogućnost dobivanja preporuke za buduće zaposlenje.

KORIST KOJU VOLONTER/KA DOBIVA VOLONTIRANJEM:

Volonteri će dobiti iskustvo rada u internacionalnoj organizaciji i multikulturnom okruženju te mogućnost sudjelovanja u različitim aktivnostima JRS-a.

OBVEZE VOLONTERA: Uspješno i na vrijeme izvršeni zadaci. Volonter/ka sklapa Ugovor o volontiranju s organizatorom volontiranja.

OSOBLJE RASPOLOŽIVO VOLONTERIMA: Zrinka Tustonjić, koordinatorica volontera, Isusovačka služba za izbjeglice,  e-mail: hr.volonteri@jrs.net

KONTAKT: Volonterski centar Sisak 099/230 92 62 ili e-mail: vcs@Lda-sisak.hr

 

Vrijeme provedbe: Dugoročno volontiranje, 1-2 tjedno ili 3-4 sata svaka dva tjedna

Organizator: Isusovačka služba za izbjeglice (Jesuit Refugee Service – JRS)

Početak: 21. studenoga 2019

Završetak: 01. lipnja 2020

Mjesto provedbe: Područje grada Siska

Rok za prijavu

30 travnja 2020

Prijavi se