Pomoć u učenju i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena korisnika Dječjeg doma Vrbina Sisak

Vrijeme provedbe: Dugoročno volontiranje (najmanje 6 mjeseci)

Organizator: Dječji dom Vrbina Sisak

Početak: 01. siječnja 2017

Završetak: 31. prosinca 2017

Mjesto provedbe: Dječji dom Vrbina, Kralja Tomislava 16, Sisak i područje grada Siska

Rok za prijavu

31 prosinca 2017

Prijavi se

Vrijeme provedbe:

Dugoročno volontiranje (najmanje 6 mjeseci)

Svaki volonter volontira najmanje 4 sata u tjednu, vrijeme u dogovoru s organizatorom volontiranja.

Cilj volonterskog programa: Pomoć djeci i mladima, korisnicima Doma, u savladavanju školskog gradiva te u poboljšavanju kvalitete života u Domu i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.

Od volontera se očekuje:

Uspostavljanje prijateljskog odnosa određenim brojem djece i mladih kojima će pružati pomoć u učenju te s kojima će provoditi različite radionice i aktivnosti slobodnog vremena.

Pomoć u učenju se provodi s osnovnoškolskom djecom. Volonteri sudjeluju u aktivnostima planiranima programom Doma, provođenju slobodnog vremena štićenika izvan Doma te igra i druženje sa štićenicima prema dogovoru s djelatnicima Doma.

Korisnička skupina: djeca i mladi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta na smještaju u Dječjem domu Vrbina

Potreban broj volontera: 4 volontera

Profil volontera:

 • Punoljetna osoba
 • Strpljivost, odgovornost i komunikativnost
 • Interes za rad s djecom i mladima
 • Živi na području grada Siska
 • Ne postoje okolnosti iz članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu (NN 22/13) prema kojima volonteru ne bi bilo dopušteno volontiranje kojim se pružaju usluge djeci, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama i osobama koje su potpuno ili djelomično lišene poslovne sposobnosti. Organizator volontiranja će za sve izabrane volontere tražiti posebno uvjerenje o nekažnjavanju od nadležnog ministarstva.

Prava i obveze volontera:

Prava:

 • Volonter potpisuje ugovor o volontiranju
 • Volonter će dobit potvrdu o volontiranju i stečenim kompetencijama tijekom volonterskog angažmana izdane od strane organizatora volontiranja
 • Volonter će sudjelovati u informativnoj edukaciji gdje će biti upoznat s principima i organizacijom rada Doma.

Obveze:

 • Radi potpisivanja ugovora o volontiranju volonter treba pribaviti liječničku potvrdu da je sposoban za volontiranje
 • Volontira 4 sata tjedno
 • Vođenje dnevnika volontiranja (satnica i stečene kompetencije)
 • Sudjeluje na informativnoj edukaciji
 • Surađuje sa stručnim djelatnicima Doma

Osoblje raspoloživo volonterima: Koordinatorica volontera zadužena za praćenje, usmjeravanje i monitoring volontera.

Financijska sredstva: Sve materijale za potrebe provođenja volonterskog programa osigurava Dom. Organizator volontiranja nije u mogućnosti isplaćivati putne troškove te se stoga traže volonteri s područja Siska.

Kontakt: Volonterski centar  Sisak 044/521-227 ili na e-mail: vcs@Lda-sisak.hr