Pomoć pri uređenju nogometnog igrališta

Ako želiš pokloniti nekoliko sati svog slobodnog vremena i spojiti ugodno s korisnim uključi se na mjesec dana u dinamičnu i zabavnu volontersku akciju te zajedno s drugim volonterima pridonesi revitalizaciji sportskog terena u našem gradu. Za ovaj volonterski angažman potrebna je samo dobra volja i malo sportskog duha.

 

Vrijeme provedbe: Kratkoročno volontiranje, mjesec dana (od rujna), 3-15 sati tjedno

Organizator: Nogometni klub Dinamo Odra

Početak: 15. rujna 2018

Završetak: 15. listopada 2018

Mjesto provedbe: Prostor Nogometnog kluba Dinamo Odra, Sisak

Rok za prijavu

14 rujna 2018

Prijavi se

CILJ VOLONTERSKE POZICIJE: Uređenje prostora nogometnog igrališta koje duže vrijeme nije bilo u funkciji.

OD VOLONTERA SE OČEKUJE: Potrebno je urediti nogometno igralište koje duže vrijeme nije održavano, a sada je vraćeno u funkciju. Volonterski poslovi uključuju: košnju trave, bojanje ograde, ličenje zidova i slično. Sav materijal i opremu će osigurati organizator volontiranja.

KORISNIČKA SKUPINA: korisnici kluba i ostali građani

POTREBAN BROJ VOLONTERA: 3-10

PROFIL VOLONTERA:

  • osobe svih dobnih skupina
  • odgovornost i ozbiljnost

PRAVA VOLONTERA: Volonteri će sudjelovati na informativnom sastanku gdje će dobiti sve upute te će biti upoznati s principima rada i očekivanim zadacima. Volonteri će dobiti potvrdu o volontiranju ili će im se volonterski angažman upisati u volontersku knjižicu. Volonteri će biti nagrađeni gablecom i domjenkom.

OBVEZE VOLONTERA: Uspješno i na vrijeme izvršeni zadaci.

OSOBLJE RASPOLOŽIVO VOLONTERIMA: Organizatori iz Nogometnog kluba Dinamo Odra

KONTAKT: Volonterski centar Sisak 099/230 92 62 ili na e-mail: vcs@Lda-sisak.hr