Pomoć djelatniku pisarnice u fizičkim poslovima te pri informatizaciji arhiva

Centar za socijalnu skrb Sisak hitno treba par volontera sa znanjem rada na računalu, čelične muskulature, s osmjehom na licu i pozitivnim stavom za akciju informatizacije arhivske građe! Svrha volonterskog programa je osigurati arhiviranje građe u prikladnijem prostoru te izradu baze.

Ako ste zainteresirani za kvalitetno provođenje slobodnog vremena u periodu 7:30 – 11:30, dva puta tjedno po 4 sata, pri čemu ćete upoznati nove ljude i situacije, pozivamo vas da se javite 🙂

Vrijeme provedbe: Dugoročno volontiranje - 2 puta tjedno po 4 sata (7:30-11:30)

Organizator: Centar za socijalnu skrb Sisak

Početak: 01. veljače 2018

Mjesto provedbe: Centar za socijalnu skrb Sisak, adresa: I. Meštrovića 21, Sisak

Rok za prijavu

07 veljače 2018

Prijavi se

Učinak volontera/ke: 

Adekvatno zbrinuta i arhivirana građa Centra te unesena u bazu podataka za lakše pružanje usluga korisnicima Centra.

Odgovornosti i dužnosti volontera/ke:

Kopiranje i skeniranje; hitno preslagivanje i slaganje arhivske građe koja je premještena radi prokišnjavanja i sakupljanja vode u pismohrani i drugim prostorijama Centra; premještanje kutija, mapa, namještaja; izlučivanje arhivskog gradiva; premještanje stare arhivske građe koja ima trajan rok čuvanja radi kopiranja, skeniranja, a radi formiranja elektroničke arhive (pomoć u informatizaciji arhive).

 Potrebne kvalifikacije volontera/ke: 

– punoljetne osobe;

– poznavanje rada na računalu;

– snalažljivost, suradljivost sa stručnim i drugim radnicima Centra za socijalnu skrb Sisak;

– volonter treba biti otvoren, komunikativan, imati dobre organizacijske sposobnosti.

Potreban broj volontera: 2

Potrebna predanost: 

Dugoročno volontiranje – 2 puta tjedno po 4 sata (7:30-11:30)

Opis edukacije koju će dobiti volonter/ka: 

– potrebna edukacija za obavljanje volonterskog posla te za rad u aplikaciji SocSkrb

Korist koju volonter/ka dobiva od volontiranja: 

– volonterska knjižica, zahvalnica, potvrda o stečenim kompetencijama

Praćenje rada i evaluacija: 

Jednom mjesečno sastanci s koordinatorima volontera, mjesečne evidencije volonterskih sati, izvješće o volontiranju

 Koordinator volontera/ki: 

Mašenka Sekulić, 515-726, msekulic@socskrb.hr

Način prijave: