Održan webinar na temu zagovaračkih točaka Hrvatskog centra za razvoj volonterstva

Hrvatski centar za razvoj volonterstva 8. rujna 2020. organizirao je webinar u kojem su sudjelovali lokalni volonterski centri s fokusom na temu zagovaračkih točaka koje su proizašle iz analize upitnika namijenjenog lokalnim volonterskim centrima u svrhu definiranja konkretnih točaka u području volontiranja za koje smatraju da ih je potrebno zagovarati kod donositelja odluka.

Predsjednica izvršnog odbora Hrvatskog centra zarazvoj volonterstva Lejla Šehić Relić naglasila je kako je vrijeme krenuti u izradu novih zagovaračkih politika za iduće desetljeće gdje će se inzistirati na stavljanju većeg naglaska na volontiranje. Novi dokumenti su u pripremi te će uskoro biti objavljeni i otvoreni za komentare i prijedloge predstavnika ostalih organizacija. Također, posebno je istaknula potrebu za razvijanjem alata i metodologije za uspostavljanje praćenja utjecaja volontiranja jer najčešće su brojke do kojih dođu volonterski centri i Ministarstvo jedini relevantni podaci.

Analizom nedavnih upitnika za volonterske centre grupirala su se 4 područja u volontiranju gdje su izneseni problemi i promjene s kojima se susreću organizatori volontiranja te na čijim promjenama treba raditi, a to su sljedeći:

1) Problemi i izazovi za rad i djelovanje volonterskih centara

Glavni problemi u menadžmentu volontera je motivacija volontera, financijska održivost gdje ne postoji kontinuitet i dinamika financiranja udruga, prepreke u postizanju sinergije u zajednici te nedovoljna prepoznatljivost važnosti i uloge volonterskih centara u javnosti.

2) Trendovi i promjene u zajednicama vezane uz volontiranje

U ovoj grupi analizom upitnika se pokazalo da su glavne promjene percepcija volontiranja isključivo kao pomagačkih aktivnosti, aktiviranje građana isključivo u kratkotrajnom volontiranju, nedostatak inovativnih volonterskih aktivnosti i pozicija, manji broj volontera, a veći broj volonterskih sati te povećan interes za edukacijama iz područja menadžmenta volontera.

3) Uloga Hrvatskog centra za razvoj volonterstva u budućnosti

Ono na čemu bi prema ispunjenim upitnicima bila uloga Hrvatskog centra za razvoj volonterstva su promocija volonterstva, informiranje i savjetovanje, razvoj kapaciteta lokalnih volonterskih centara, zagovaranje, praćenje i utjecaj na javne politike, razvoj alata za rad lokalnih volonterskih centara, usklađivanje Potvrde o kompetencijama s revidiranom verzijom kompetencija za cjeloživotno učenje, razvoj nacionalne baze te koordinacija na nacionalnoj razini.

4) Ključni zagovarački ciljevi Hrvatskog centra za razvoj volonterstva

Ciljevi koji će se zagovarati u svrhu promjena i uređenja volonterstva na nacionalnoj razini i Zakona o volonterstvu su financijska održivost, poticanje suradnje i umrežavanje volonterskih centara u Hrvatskoj, promocija različitih oblika volontiranja i poticanje razvoja inovativnih oblika volontiranja, povoljnije zakonsko uređenje volonterstva, promocija alata za razvoj volonterstva te intenzivnije komunikacije s drugim institucijama u zajednici i odnosa s javnošću.