Održan prvi sastanak neformalne gradske mreže koordinatora volontera

Dana 8. prosinca 2016. u sisačkoj Gradskoj vijećnici održan je prvi sastanak neformalne gradske mreže koordinatora volontera u okviru projekta “Volonterska mreža grada Siska” Agencije lokalne demokracije Sisak te u suradnji s Povjerenstvom za razvoj volonterstva grada Siska.

Svrha sastanka je prije svega umrežavanje, razmjena iskustava i dobre prakse svih udruga i ustanova s područja Siska koje angažiraju volontere u svom radu.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici Grada Siska, Gimnazije Sisak, Udruge osoba s intelektualnim teškoćama grada Siska, Turističke zajednice grada Siska, Gradskog društva Crvenog križa Sisak, Gradskog muzeja Sisak, Centra za socijalnu skrb Sisak, Udruge tjelesnih invalida grada Siska, Udruge za rekreacijsko i terapijsko jahanje KAS, Centra za socijalno podučavanje PRONI te ALD Sisak, od kojih su mnogi sudjelovali i na Izobrazbi za koordinatore volontera koju je ALD Sisak provela krajem 2016. godine te čime su ojačali kapacitete za upravljanje volonterima u svojim organizacijama.

Obzirom kako je ovaj sastanak pokrenut na zahtjev samih udruga i ustanova, namjera ga je održavati svakih nekoliko mjeseci prateći potrebe organizatora volontiranja na lokalnom području. Voditeljica sastanka i predsjednica ALD Sisak Paula Raužan, predstavila je rezultate prve godine rada Povjerenstva za razvoj volonterstva grada Siska koje uspješno potiče razvoj volonterstva na gradskom području. Između ostalog, bilo je riječi i o zakonskim obvezama organizatora volontiranja, ali i novim prijedlozima koja se tiču buduće suradnje i provedbe volonterskih aktivnosti.

Na sastanku je zaključeno kako postoji potreba za volonterima i kvalitetnim volonterskim programima, ali svakako je još uvijek neophodno raditi na izgradnji partnerstva među udrugama i ustanovama na razini grada kao i na razvoju i poticanju volonterstva u zajednici.

Dogovoreno ja da se početkom slijedeće godine započne s osmišljavanjem zajedničkih volonterskih akcija što će uvelike doprinijeti visokom stupnju aktivnog uključivanja građana u život zajednice.

Projekt “Volonterska mreža grada Siska” financiraju Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grad Sisak. Projekt “Volonterski centar Sisak” financiraju Grad Sisak i Sisačko-moslavačka županija.