Natječaj za dodjelu volonterskih nagrada Grada Siska i Javni poziv za predlaganje kandidata za članove novog saziva Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana volontera (5. prosinca), gradonačelnica Grada Siska raspisala je Natječaj za dodjelu godišnjih volonterskih nagrada Grada Siska u 2018. godini.

Pozivamo sve neprofitne organizacije (udruge, zaklade, fundacije, sindikate, vjerske zajednice, javne ustanove, turističke zajednice, državna tijela i tijela lokalne i područne/regionalne samouprave) koje djeluju na području Grada Siska, a koje rade s volonterima, da nominiraju kandidate za dodjelu godišnjih volonterskih nagrada u dvije kategorije: volonter godine i koordinator volontera.

Natječaj je otvoren do 16. studenog 2018. godine. Prijavni obrazac i kriteriji za dodjelu nagrada dostupni su na web stranici Grada Siska (www.sisak.hr ,pod Natječaji i javni pozivi) te na web stranici Volonterskog centra Sisak,  http://vcs.lda-sisak.hr/.

https://sisak.hr/natjecaj-za-dodjelu-volonterske-nagrade-u-2018-godini/

 

Također, gradonačelnica Grada Siska objavila je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove novog saziva Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska.

Kandidati za članove Povjerenstva za razvoj volonterstva grada Siska mogu biti predstavnici pravnih osoba sa sjedištem na području Grada Siska koje su organizatori volontiranja.

Javni poziv je otvoren do 9. studenog 2018. godine. Obrazac za prijedlog kandidata, kao i obrasci za prihvaćanje kandidature, dostupni su na web stranici Grada Siska (www.sisak.hr ,pod Natječaji i javni pozivi) te na web stranici Volonterskog centra Sisak, http://vcs.lda-sisak.hr/.

https://sisak.hr/javni-poziv-za-predlaganje-kandidata-za-clanove-povjerenstva-za-razvoj-volonterstva-grada-siska/

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte u Volonterski centar Sisak na telefon 044/521-227 ili e-mail vcs@Lda-sisak.hr