Kreativni glasnogovornik/ica Volonterskog centra Sisak

Postani dio novog tima koji širi pozitivne i korisne informacije o volontiranju! Ako se voliš kretati među ljudima, biti u muvingu i kreativno provoditi slobodno vrijeme, postani Kreativni glasnogovornik/ca Volonterskog centra Sisak. Usavrši svoje komunikacijske vještine, upoznaj nove ljude i pomozi drugima da otkriju svoju strast prema volontiranju.  

Vrijeme provedbe: U prosjeku do 36 sati mjesečno u periodu od travnja do srpnja 2018. godine, na tjednoj bazi. Satnica se dogovara s organizatorom volontiranja sukladno potrebama i mogućnosti volontera/ke. Mogućnost i dužeg angažmana.

Organizator: Agencija lokalne demokracije Sisak (Volonterski centar Sisak)

Početak: 09. travnja 2018

Mjesto provedbe: Na području Siska i po potrebi u uredu Agencije lokalne demokracije Sisak (adresa: Ljudevita Gaja 2a, 44000 Sisak)

Rok za prijavu

08 travnja 2018

Prijavi se

Učinak volontera/ke

Volonter/ka će doprinijeti razvoju svoje zajednice kroz volonterstvo, promičući vrijednosti i pozitivnih učinaka na pojedinca i cijelo društvo te uključivanju što većeg broja građanki i građana u različite volonterske aktivnosti.

Odgovornosti i dužnosti volontera/ke

Potrebno 5 volontera.

 • Pomoć u osmišljavanju pozitivnih i kreativnih poruka vezanih za volontiranje, a u svrhu poticanja udruga i ustanova da otvore svoja vrata volonterima, a građanima da se uključe u volontiranje
 • Pomoć pripremi i distribuiranju informativno-promotivnih materijala (leci, plakati, vodiči za volontere i slično)
 • Sudjelovanje na javnim događanjima (informiranje o mogućnostima volontiranja tijekom većih manifestacija u zajednici te tijekom Info dana Volonterskog centra Sisak; osmišljavanje kratkih anketa, kvizova i sličnih alata za komunikaciju sa zainteresiranim osobama)
 • Pomoć tijekom provedbi edukacijskih aktivnosti o volontiranju (logistička pomoć te dijeljenjem vlastitog iskustva volontiranja na ovoj poziciji)
 • Pomoć u informiranju putem društvenih mreža

Potrebne kvalifikacije volontera/ke

 • Punoljetna osoba
 • Motiviranost za rad u civilnom sektoru i stvaranjem promjena u lokalnoj zajednici
 • Želja za učenjem i profesionalnim usavršavanjem
 • Visoki stupanj odgovornosti, samostalnosti i inicijative u radu, proaktivan pristup rješavanju problema
 • Komunikativna i otvorena osoba
 • Sposobnost timskog i individualnog rada
 • Empatičnost i strpljenje

Potrebna predanost (po tjednu odnosno sukladno prirodi volonterske pozicije)

U prosjeku do 36 sati mjesečno u periodu od travnja do srpnja 2018. godine, na tjednoj bazi. Satnica se dogovara s organizatorom volontiranja sukladno potrebama i mogućnosti volontera/ke. Mogućnost i dužeg angažmana.

Opis edukacije koju će dobiti volonter/ka

Volonter/ka će proći edukaciju od strane djelatnika ALD Sisak koja je potrebna za rad na navedenim zadacima, a tiču se principa rada organizacije, načinima komuniciranja s korisnicima te poslova Volonterskog centra Sisak i načinu vođenje dnevnika volontera.

Korist koju volonter/ka dobiva od volontiranja

Korisno provođenje slobodnog vremena u veselom i kreativnom okruženju. Iskustvo rada nevladinih organizacija te razvoja aktivnog građanstva i volonterstva u zajednici. Mogućnost dodatnog usavršavanja kroz edukacije koje provodi ALD Sisak. Volonter/ka će dobiti potvrdu o volontiranju i volontersku knjižicu. Mogućnost dobivanja preporuke za posao.

Praćenje rada i evaluacija

Koordinatorica volontera stoji na raspolaganju za sve informacije koje su volonteru potrebne, kontinuirano se provodi praćenje rada i zadovoljstvo volontera kroz usmene evaluacije (jednom mjesečno). Volonter vodi svoju evidenciju volonterskih sati, a na kraju volonterskog angažmana ispunjava pismenu evaluaciju o zadovoljstvu volonterskim programom i organizatorom volontiranja.

Financijska sredstva: Sve materijale za potrebe provođenja volontiranja osigurava organizator volontiranja.

Kontakt: Volonterski centar Sisak 044/521-227 ili na e-mail: vcs@Lda-sisak.hr

Načini i rok prijave: Ispunjenju prijavnicu poslati najkasnije do 8. travnja 2018. godine. Prijavnicu pronađite OVDJE!