Javno savjetovanje za Prijedlog Programa za razvoj volonterstva Grada Siska 2023.-2027.

Pozivamo sve zainteresirane pojedince i pravne osobe, a osobito one koje po Zakonu o volonterstvu (NN 84/21) mogu primati volontere (udruge, zaklade, fundacije, sindikati, vjerske zajednice, javne ustanove, turističke zajednice, državna tijela i tijela lokalne i područne/regionalne samouprave) da sudjeluju u javnom savjetovanju za Prijedlog Programa za razvoj volonterstva Grada Siska 2023.-2027. s rokom do 10.07.2023.

Proces izrade Programa provodi Grad Sisak u suradnji s Agencijom lokalne demokracije Sisak (Volonterski centar Sisak ) za razdoblje 2023.-2027. godine. Polazište za izradu Programa su Volonterska politika Grada Siska za razdoblje 2015.-2020. (produženo do 2022.), Zakon o volonterstvu (58/07, 22/13, 84/21) , Etički kodeks volontera (NN 55/2008)  i Nacrt za europsko volontiranje 2030 (engl. Blueprint for Volunteering in Europe 2030).

Navedeni Prijedlog Programa nastao je participativnim planiranjem s lokalnim dionicima facilitiran od strane organizacije Dkolektiv u periodu od ožujka do lipnja 2023. godine. Svrha Programa je prepoznati, podržati i promicati jedinstvenu vrijednost i doprinos volontera i volonterki u našoj zajednici.

Ovaj Program daje priliku Gradu Sisku da prepozna i naglasi koliko je volontiranje važno za dobrobit građana i društva stoga vas pozivamo da šaljete komentare, primjedbe i prijedloge koji mogu doprinijeti izradi finalnog dokumenta.

Dokument, kao i obrazac za savjetovanje dostupni su na stranici Grada Siska OVDJE

Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte: drustvene.djelatnosti@sisak.hr zaključno do 10. srpnja 2023. godine. Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi bit će razmotreni.

 

————-

Sadržaj objavljen u ovom tekstu isključiva je odgovornost Agencije lokalne demokracije Sisak.