Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska, predstavnika ustanove u kulturi

Gradonačelnica Grada Siska objavila je Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska, predstavnika ustanove u kulturi.

Kandidati za članove Povjerenstva za razvoj volonterstva grada Siska mogu biti predstavnici pravnih osoba sa sjedištem na području Grada Siska koje su organizatori volontiranja.

Rok za dostavu prijedloga je 21. prosinca 2018. godine. Obrazac za prijedlog kandidata, kao i obrasci za prihvaćanje kandidature, dostupni su na web stranici Grada Siska (pod Natječaji i javni pozivi), na linku ovdje.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte u Volonterski centar Sisak na telefon 044/521-227 ili e-mail vcs@Lda-sisak.hr