Izvoditelj/ica kreativnih radionica za osobe treće životne dobi

Ako želite vratiti dio lijepih trenutaka koje ste proveli sa svojim bakama i djedovima, svoje slobodno vrijeme posvetite starijim osobama u domovima umirovljenika. Udruga Građanska inicijativa ”Moj grad Sisak” poziva sve zainteresirane kreativce da se pridruže njihovom veselom timu i svojim angažmanom doprinesu kvalitetnijem životu korisnicima domova umirovljenika. Potreban materijal osiguravamo mi, a na vama je samo da našim starijim sugrađanima osigurate osmijeh na licu! 🙂

Vrijeme provedbe: Dugoročno volontiranje - 16 sati mjesečno, od veljače do kolovoza 2018. godine

Organizator: Građanska inicijativa ''Moj grad Sisak''

Početak: 01. veljače 2018

Mjesto provedbe: Domovi umirovljenika (javni i privatni) i udruge umirovljenika u ruralnim područjima

Rok za prijavu

07 veljače 2018

Prijavi se

Učinak volontera/ke

Doprinijeti kvalitetnijem životu korisnicima u domovima umirovljenika (javnim i privatnim) te udrugama umirovljenika u ruralnim područjima.

Odgovornosti i dužnosti volontera/ke

– Edukacija o specifičnostima rada sa starijim osobama i o kreativnim tehnikama.
– Osmišljavanje i provođenje kreativnih radionica.
– Priprema materijala i alata.
– Anketiranje sudionika o zadovoljstvu aktivnostima.
– Dokumentiranje provedenih aktivnosti (vrijeme, broj korisnika).

Potrebne kvalifikacije volontera/ke

Kreativna punoljetna osoba s izraženim komunikacijskim vještinama.  Potvrda o nekažnjavanju Ministarstva pravosuđa (dobiva se na zahtjev organizatora volontiranja).

Potrebna predanost (po tjednu odnosno sukladno prirodi volonterske pozicije)

16 sati mjesečno, 2 puta tjedno po 2 sata prema rasporedu aktivnosti, od veljače do kolovoza 2018. godine.

Opis edukacije koju će dobiti volonter/ka

Edukacija o specifičnostima rada sa starijim osobama i o kreativnim tehnikama.

Korist koju volonter/ka dobiva od volontiranja

Volonterska knjižica i mogućnost izdavanja preporuke za posao.

Praćenje rada i evaluacija

Mjesečne supervizije, sastanci sa koordinatorom volontera, evidenacija volonterskih sati, izvješće o volontiranju.

Koordinator volontera/ki

Jadranka Demonja, br.mob. 098 975 3747

Način prijave

E-mailom vcs@lda-sisak.hr poslati ispunjenu prijavnicu