Izvještaj o radu volonterskih centara u 2020. godini

Hrvatski centar za razvoj volonterstva  izradio je izvještaj o radu volonterskih centara u 2020. godini gdje se nalaze informacije o radu u području volonterstva od ukupno 4 regionalna i 17 lokalnih volonterskih centara.

Izvještaj je napravljen i kao inforgrafika (nalazi se ispod teksta).

U 2020. godini volonterski centri u svojim bazama imali su 26 250 volontera i 2 208 organizatora volontiranja s kojima surađuju, organizirali su 221 kampanju i volontersku akciju s više od 5 950 volontera, spojili 1627 volontera s 304 organizatora volontiranja te educirali 1 965 građana i novih volontera i 309 organizatora i koordinatora volontera. Volonterski centri pružili su podršku preko 4 096 volontera i 1024 organizatora volontiranja te izradili 7 novih publikacija i preko 23 390 primjeraka promotivnog materijala.

Svoj izvještaj o radu podnio je i Volonterski centar Sisak koji je zajedno s ostalim lokalnim volonterskim centrima u vrlo nepredvidivoj i izazovnoj 2020. godini nastavio raditi na razvoju i promociji volonterstva.

Hrvatski centar za razvoj volonterstva doprinosi izgradnji otvorenog, demokratičnog i vitalnog društva koje počiva na aktivnom sudjelovanju građana, a njegova osnovna misija je predvoditi i pružiti podršku u jačanju resursa za afirmaciju volonterstva u Republici Hrvatskoj.

 

May be an image of text

Infografika: Rezultati volonterskih centara za 2020. godinu