Istraživač mišljenja posjetitelja

Ovog ljeta spoji ugodno s korisnim i doprinesi razvoju turizma u Hrvatskoj. Uz nekoliko dana slobodnog vremena pomozi organizatorima volontiranja Nacionalnog parka Mljet u anketiranju posjetitelja parka kako bi svima boravak bio kvalitetniji i ugodniji.

Nacionalni park Mljet traži od 2 do 4 volontera za pomoć u anketiranju posjetitelja parka.

Volonter na ovoj poziciji obavlja sljedeće poslove:

– odlazi na definirane lokacije na kojima provodi anketiranje
– prikuplja podatke anketiranjem posjetitelja
– vodi brigu da su anketni upitnici popunjeni na ispravan način
– vodi evidenciju na dnevnoj bazi o broju podijeljenih i popunjenih anketnih upitnika
– na temelju svojeg rada (prikupljenih podataka) osigurava pretpostavke za daljnje unaprjeđenje razine zaštite prirode i brige za posjetitelje Parka

Volonterski angažman traje od 8.-15. kolovoza 2020., a volonterima je osiguran smještaj.

Rok za prijavu nije ograničen, zainteresirani se mogu prijaviti tijekom cijelog perioda trajanja volonterskog programa. Više detalja o volonterskoj poziciji i link za popunjavanje upitnika za volontere možete pronaći na linku ovdje.

Kontakt osoba zadužena za volontere je Damjan Aljinović, koordinator volontera u Nacionalnom parku Mljet, mobitel: 0981609621.

 

Organizator: Nacionalni park Mljet

Početak: 08. kolovoza 2020

Završetak: 15. kolovoza 2020

Mjesto provedbe: Nacionalni park Mljet

Rok za prijavu

07 kolovoza 2020

Zatvoreno