Ispitivanje potreba mladih na području općine Martinska Ves

Mladi polaznici Dugoročne edukacije “Aktivni mladi za lokalni razvoj” s područja općine Martinska Ves, osmislili su Upitnik kojim žele ispitati potrebe svojih vršnjaka za poboljšanje prilika na području općine.

Upitnikom se žele skupiti ideje, potrebe, ali i mlade koji žele zajedno s njima raditi na novim aktivnostima za mlade.

Upitnik je namijenjen mladima koji žive na području općine Martinska Ves, a u dobi su od 15 do 30 godina.

Ispunjavanje traje 2 minute, a možete ga popuniti na linku OVDJE

Projekt “Aktivni mladi za lokalni razvoj” provodi Agencija lokalne demokracije Sisak u partnerstvu s Gradom Siskom, Općinom Lekenik i Općinom Martinska Ves te u suradnji s Radiom Sisak. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.